Inne badania

BIOPSJA ASPIRACYJNA CIENKOIGŁOWA MONITOROWANA POD KONTROLĄ OBRAZU USG (BAC)

Biopsja ma znaczenie diagnostyczne pozwalające na ocenę cytopatologiczną zmienionych chorobowo tkanek w obrębie tarczycy, ślinianek, węzłów chłonnych, piersi, tkanek miękkich.
Metoda ta pozwala na pobranie materiału do badania poprzez nakłucie badanego narządu cienką igłą pod kontrolą obrazu USG.
Badanie to umożliwia z dużą skutecznością rozpoznanie zmian zarówno o charakterze łagodnym jak i złośliwym.
Nie wymaga się szczególnego przygotowania do biopsji.

SPIROMETRIA

Jest to bardzo ważne badanie w diagnostyce przewlekłych chorób układu oddechowego, wykorzystywane przy rozpoznawaniu astmy oskrzelowej czy przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)

Badanie spirometryczne pozwala na:

ilościową ocenę stopnia upośledzenia czynności układu oddechowego,
określenie szybkości postępu choroby (głównie astmy i POChP),
ocenę odpowiedzi na zastosowane leczenie.
W diagnostyce różnicowej astmy oskrzelowej i POChP istotne znaczenie ma tzw. próba rozkurczowa czyli test odwracalności obturacji. Wykonuje się wtedy dwa badania spirometryczne – pierwsze wyjściowe i następne w 15 minut po inhalacji leku rozszerzającego oskrzela.

Na wynik badania spirometrycznego, również u osób zdrowych, rzutuje wiele czynników, na które w większości nie mamy wpływu. Są to np.: płeć, wiek, masa ciała, wzrost, uwarunkowania techniczne sprzętu, temperatura i wilgotność powietrza, pyły i inne zanieczyszczenia przemysłowe, palenie tytoniu, niektóre z przyjmowanych leków. Większość z nich uwzględniana jest automatycznie podczas kalibracji i przygotowania do wykonania spirometrii.
Istnieją jednak czynniki warunkujące dobrą współpracę podczas badania, które zależą od nas i o których należy pamiętać:

  • prawidłowa pozycja ciała,
  • wysiłek wydechowy badanego (zarówno wdech jak i wydech powinien być maksymalny, wydech powinien trwać co najmniej 6 sekund),
  • konieczność niepalenia tytoniu przez co najmniej godzinę przed badaniem,
  • zgłoszenie przyjmowanych leków – szczególnie stosowanych w chorobach układu oddechowego lub sercowo-naczyniowego – niektóre z nich być może powinny być odstawione lub zamienione na inne po konsultacji z lekarzem przed badaniem),
  • konieczność szczelnego objęcia ustami ustnika, wyjęcie ewentualnych niestabilnych protez zębowych, nie zasłanianie językiem światła ustnika, skrzydełka nosa powinny być zaciśnięte.
  • O wartości diagnostycznej badania spirometrycznego decyduje właściwe przygotowanie się do niego pacjenta, a także prawidłowy sposób wykonania badania i jego oceny.

Przygotowanie do spirometrii:

  • na kilka godzin przed spirometrią nie należy jeść obfitego posiłku, gdyż „przejedzenie” utrudnia właściwe oddychanie,
  • na kilka godzin przed spirometrią nie należy pić kawy, herbaty i napojów typu cola, gdyż zawierają kofeinę i inne substancje działające na oskrzela,
  • na 1-2 godziny przed spirometrią nie należy palić papierosów, gdyż składniki dymu tytoniowego działają niekorzystnie na drogi oddechowe.
  • po konsultacji z lekarzem, powstrzymaj się od zażywania leków wpływających na układ oddechowy.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry