Zakład Aktywności Zawodowej – Konary-Zielona

Oferta pracy

Z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynika, że
w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogą być zatrudnione osoby niepełnosprawne z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z symbolami 01-U (upośledzeniem umysłowym), 02-P (choroby psychiczne) i 12-C (autyzmem) oraz z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności.

Aktualnie poszukujemy osoby posiadającej orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności na stanowisko pracownika gospodarczego
Serdecznie zapraszamy do składania CV w biurze Bonifraterskiej
Fundacji Dobroczynnej Zakładu Aktywności Zawodowej .

Konary 21

32- 040 Świątniki Górne

tel.: 12 270-51-66

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry