Zakład Aktywności Zawodowej – Konary-Zielona

Misja i cele

Misją Zakładu jest posługa ludziom chorym i potrzebującym, w szczególności osobom niepełnosprawnym, w formie zorganizowanej opieki w duchu charyzmatu św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Bonifratrów.

Celami Zakładu są:

  1. zatrudnianie osób o znacznym oraz umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  2. rehabilitacja zawodowa i społeczna zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
  3. kształtowanie i doskonalenie samodzielności psychospołecznej ww. osób,
  4. przygotowanie zatrudnionych osób niepełnosprawnych do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w otwartym środowisku,
  5. nabywanie kompetencji społecznych i zawodowych,
  6. działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu.

Copyright 2015 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry