Bonifraterskie Centrum Zdrowia – Wrocław

Rehabilitacja domowa

Bonifraterskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. realizuje świadczenia medyczne w ramach rehabilitacji domowej dla osób dorosłych na terenie następujących powiatów:

 • legnickiego (ul. Kopernika 9/3, 59-223 Krotoszyce)
 • lubańskiego (ul. Zawidowska 4, 59-800 Lubań)
 • zgorzeleckiego (Studniska Dolne 26B, 59-975 Sulików )
 • ząbkowickiego (ul. 1-go Maja 9, 57-200 Ząbkowice Śląskie)
 • strzelińskiego (ul. Parkowa 4, 57-160 Borów)
 • polkowickiego (ul. Kościelna 21, 59-150 Grębocice)
 • milickiego (ul. Sanatoryjna 9, 56-320 Krośnice)
 • trzebnickiego (ul. Żmigrodzka 22, 55-110 Prusice)
 • jaworskiego (Piotrowice 113, 59-424 Męcinka)oraz
 • miasta Wałbrzych (ul. Chrobrego 14, 58-300 Wałbrzych)

 

Świadczenia fizjoterapeutyczne w warunkach domowych udzielane są pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego przemieszczania się nie mogą dotrzeć
na zabiegi w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji, zwłaszcza pacjentom z:

 • ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) do 12 miesięcy od ostrego incydentu mózgowego
 • ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego (5 stopień
  w skali Rankina – nie dotyczy dzieci do 18 roku życia)
 • uszkodzeniem rdzenia kręgowego do 12 miesięcy od powstania uszkodzenia
 • chorobami przewlekle postępującymi (miopatie, choroba Parkinsona, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów)
 • chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych po zabiegach endoprotezoplastyki stawu przez okres do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji
 • urazami kończyn dolnych przez okres 6 miesięcy od dnia powstania urazu
 • osobom w stanie wegetatywnym/apalicznym.

Dokumentami niezbędnymi do objęcia pacjenta opieką w ramach fizjoterapii domowej są:

 • skierowanie na rehabilitację domową,
 • dokumentację medyczną dotyczącą schorzenia,
 • dokument potwierdzający tożsamość,

Zgłoszeń można dokonywać:

 • telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 pod numerem telefonu: 668 687 102
 • e-mailem: rehabilitacja@bczwroc.pl
 • Rejestracja on-line
 • osobiście – Wrocław ul. Poświęcka 8A
 • fax –em na poniższe numery:

powiat legnicki         fax  717 072 458

powiat lubański        fax  717 072 546

powiat milicki           fax. 717 072 989

powiat trzebnicki      fax. 717 072 695

powiat zgorzelecki    fax  717 072 292

powiat ząbkowicki    fax  717 072 582

powiat strzeliński     fax  717 072 817

powiat polkowicki    fax  717 072 873

powiat jaworski         fax  717 072 644

Wałbrzych                  fax  717 506 078

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry