Praca

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu, zapoznaj się z aktualnymi ofertami pracy.

Wrocław
Województwo Dolnośląskie
Marysin – Piaski

Może znajdziesz coś dla siebie!

Bonifraterskie Centrum Zdrowia sp. z o.o. jako administrator danych informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby prowadzenia procesu rekrutacji. Pana/Pani dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z art. 22(1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.. Dz.U.2014.1502 j.t.).

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry