Nabór do programu „Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych”

Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze od 1 do 11 czerwca 2021 r. rozpoczyna nabór uczestników do realizacji projektu Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie, którego celem jest zwiększenie umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w zajęciach sportowo- rekreacyjnych.

Fantastyczny trening koordynacji ruchowej, z elementami wzmacniania mięśni oraz poprawy wydolności krążeniowo – oddechowej. Zajęcia przy przyjemnej muzyce ćwiczące zarówno nasze ciała, jak i psychikę dostosowane pod kątem intensywności dla osób powyżej 60 roku życia.

Lokalizacja:

  • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacyjno- Opiekuńcze ul.1-go Maja 9 57-200 Ząbkowice Śląskie

Zapewniamy:

  • fachową opiekę trenerów i fizjoterapeutów
  • ciekawe, urozmaicone i efektywne treningi
  • świetną zabawę

Kontakt do koordynatora: mgr Magdalena Michalska – 880 568 491

Zgłoszenia od uczestników chętnych na zajęcia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 pod nr telefonu 575 991 444.

Wiadomości sms nie będą rozpatrywane – obowiązuje tylko kontakt telefoniczny.

UWAGA!

ze względu na indywidualne podejście do uczestników, liczba miejsc w grupie ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowo dla osób dla których zabraknie miejsca zostanie utworzona lista rezerwowa.

Po zwolnieniu się miejsca osoby te zostaną jako pierwsze powiadomione o możliwości dołączenia do grupy.

Po dwóch nieobecnościach na zajęciach, na miejsce osoby zostanie zaproszony kolejny uczestnik z listy rezerwowej.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry