Monitoring wizyjny

MONITORING WIZYJNY NA TERENIE OBIEKTÓW POZOSTAJĄCYCH POD ZARZĄDEM BONIFRATERSKIEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

Informujemy, że na terenie obiektów pozostających pod zarządem Bonifraterskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o. tj.:

 • Hospicjum św. Jana Bożego we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8A
 • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji p.w. Św. Benedykta Menni w Piaskach os. Marysin 1
 • Bonifraterskiego Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńcze sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich przy ul. 1 – go Maja 9
 • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej Oddział Provita Wrocław przy ul. Bierutowskiej 63 we Wrocławiu
 • Bonifraterskie Centrum Rehabilitacji Stacjonarnej Oddział Provita Wrocław przy ul. Bierutowskiej 63 we Wrocławiu

 

stosowany jest MONITORING WIZYJNY, o czym informują tablice umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku).

Ponadto informujemy, że

 

 1. Administratorem danych pozyskanych z systemu monitoringu jest Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. gen. R. Traugutta 57/59,
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia w tym zasobów krytycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora
 4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 30 dni
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Tel. 71 712 07 00, e-mail: sekretariat@bczwroc.pl
 6. Odbiorcami zapisów z monitoringu będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo dostępu do danych osobowych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych,
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 9. Dane nie będą przekazywane za granicę ani do organizacji międzynarodowych ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry