Kontakt

Bonifraterskie Centrum Medyczne sp. z o.o.

Oddział we Wrocławiu

siedziba i adres: ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław,

numer KRS: 0000952604,
numer NIP: 8992919206,
numer REGON: 521336320.

adres korespondencyjny:
ul. Podwale 7, 50-043 Wrocław

tel. 71 712 07 00 fax 71 712 07 01
e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000952604
Kapitał zakładowy: 34 524 150 PLN

Oddział w Piaskach

os. Marysin 1
50-417 Piaski

tel. Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78

e-mail:recepcja@bczwroc.pl

Oddział w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1-go Maja 9
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 71 712 07 00 fax 71 712 07 00

e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

Adres do korespondencji

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
ul. Podwale 7
50-043 Wrocław

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry