Kontakt

Bonifraterskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

ul. Gen. Romualda Traugutta 57/59
50-417 Wrocław

tel. 71 712 07 00 fax 71 712 07 01

e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

NIP 696-185-66-62, REGON 301277131

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej – VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000343429
Kapitał zakładowy: 4 906 900 PLN w całości wpłacony
Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Gostyniu nr konta 78 1090 1258 0000 0001 1663 4049

Oddział w Piaskach

os. Marysin 1
50-417 Piaski

tel. Centrala 65 57 19 054, fax 65 525 09 78

e-mail:recepcja@bczwroc.pl

Oddział w Ząbkowicach Śląskich

ul. 1-go Maja 9
57-200 Ząbkowice Śląskie

tel. 71 712 07 00 fax 71 712 07 00

e-mail: sekretariat@bczwroc.pl

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry