Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych

Bonifraterskie Centrum Zdrowia podpisało umowę z Gminą Ząbkowice Śląskie i w swoim Oddziale w Ząbkowicach Śląskich będzie realizowało program „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu” pod tytułem „Aktywny senior 60+ z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie podnoszenia umiejętności i sprawności fizycznej poprzez uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych”.Celem projektu jest zachęcenie osób starszych w wieku 60+ zamieszkujących gminę Ząbkowice Śląskie do podjęcia aktywności sportowo-rekreacyjnej i jej systematycznego uprawiania, co powinna przekładać się na ich lepsze samopoczucie. Z bezpłatnych zajęć nordic walking i zajęć fitness przy muzyce z elementami tańca, gimnastyki oraz ćwiczeń aerobowych, organizowanych w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r. skorzystać będzie mogło łącznie 30 osób. Liczymy, że realizacja programu przyczyni się do popularyzacji naszego ośrodka wśród mieszkańców Ząbkowic Śląskich.

Ząbkowice Śląskie

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry