Odznaczenia Bene Meritus dla pielęgniarek Hospicjum św. Jana Bożego

17 maja 2022 r., we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty odbyła się piękna uroczystość wręczenia odznaczeń Bene Meritus dla najbardziej zasłużonych pielęgniarek z Dolnego Śląska.Wśród nagrodzonych znalazło się aż 5 pielęgniarek z naszego Hospicjum: Pani Edyta Podpora, Pani Alicja Drobna- Skrądź, Pani Anna Trawicka, Pani Małgorzata Kubiak i p. Maria Salome Gonzalez Cebresos (siostra Ana). Poniżej prezentujemy sylwetki naszych zasłużonych.

Pani Edyta jest pielęgniarką z 14 letnim stażem, która mocno stawia na naukę. Sama skończyła dwa kierunki studiów – jest magistrem biologii oraz magistrem pielęgniarstwa, ukończyła specjalizację z medycyny paliatywnej i jest w trakcie robienia specjalizacji w zakresie epidemiologii. Jako pielęgniarka Oddziałowa doskonale organizuje pracę zespołu pielęgniarsko- opiekuńczego w Hospicjum. Zdobytą wiedzę , ale także wrażliwość na potrzeby człowieka, wykorzystuje na co dzień w pracy z pacjentem. Jest osobą ciepłą, punktualną i bardzo pracowitą.

Pani Małgorzata Kubiak jest pielęgniarką z wieloletnim stażem. Swoje życie zawodowe prowadziła na różnych Oddziałach i w różnych placówkach. Jest osobą bardzo pracowitą, łączy pracę w Hospicjum razem z pracą w gospodarstwie rolnym, które z rodziną prowadzi. O Pani Małgorzacie Kubiak można rzec, że jest to człowiek drobnej budowy ciała, ale wielkim sercu. Jej ciepło i zaangażowanie w pracę w Hospicjum sprawiają, że jest bardzo lubiana i szanowana zarówno przez pacjentów jak i współpracujący personel.

Pani Alicja jest pielęgniarką z 30 letnim stażem. Jest autorytetem wśród współpracowników oraz ogromnym wsparciem merytorycznym dla osób zarządzających oddziałem i placówką. Nie bez znaczenia jest fakt, że obok dużej wiedzy i doświadczenia jest osobą ciepłą, otwartą, nastawioną na pomoc pacjentom i rodzinom, co jest niezmiernie istotne w pracy pielęgniarki, a w szczególności pracy pielęgniarki w opiece paliatywnej i hospicyjnej.

Pani Anna Trawicka jest pielęgniarką z wieloletnim stażem,  a od 2011 pracuje w naszym Hospicjum. Wykazuję się niebanalnym poczuciem humoru, lubianym przez pacjentów i personel. Podczas pracy w Hospicjum wprowadza dobrą atmosferę wśród personelu, ale także potrafi spowodować, że pacjenci u kresu życia zapominają o swoich troskach i cierpieniach. Pani Anna Trawicka jest skupiona na tym by realizować potrzeby pacjentów, podnosząc w ten sposób jakość ich życia.

Pani Maria Salome jest pielęgniarką o ogromnej wrażliwości. W trakcie swojej drogi zawodowej, ściśle związanej z życiem zakonnym, realizowała ideę wsparcia w chorobie osób potrzebujących – zarówno dorosłych jak i dzieci w wielu miejscach i krajach. Otacza ciepłem i dobrocią pacjentów u kresu życia oraz wspiera ich rodziny .To bardzo doświadczona i kolorowa osobowość, która leczy uśmiechem i pogodą ducha. Stawiana za wzór do naśladowania dla swoich koleżanek i kolegów. Praca w Hospicjum dała jej dużo radości, umiejętność pracy w zespole, a także prawdziwe przyjaźnie.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry