Zwyrodnienie plamki żółtej to nie wyrok – sprawdź naszą szybką ścieżkę leczenia

Każdy, u kogo okulista rozpoznał wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej może skorzystać z bezpłatnego, bo finansowanego przez NFZ programu lekowego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi. Szpital już teraz w ramach programu leczy 979 osób, najwięcej w Polsce.
Niebawem w placówce uruchomione zostaną nowe powierzchnie dla potrzeb programu. Chodzi o to, aby była to przestrzeń przeznaczona wyłącznie dla pacjentów objętych programem.

Na czym polega program?
Uczestnictwo w programie lekowym gwarantuje objęcie kompleksowym leczeniem i dożywotnią opieką okulistyczną w placówce, w której pacjent miał leczone wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej. Chory ma pewność, że o niczym nie zapomni – szpital przejmuje na siebie planowanie wizyt kontrolnych, których jest minimum 6 w roku.

Trzeba działać szybko
– Czas ma tu ogromne znaczenie, ponieważ wysiękowe zwyrodnienie plamki żółtej to groźna choroba, która może prowadzić do znacznego nieodwracalnego upośledzenia widzenia i ma szybki, czasem gwałtowny przebieg – dlatego tak ważne jest natychmiastowe wdrożenie leczenia – mówi dr Piotr Gozdek, ordynator Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów. – Komisja jest potrzebna, żeby potwierdzić rozpoznanie i wszystkie kryteria umożliwiające włączenie pacjenta do leczenia.

Co zrobić, by skorzystać z programu?
Procedura kwalifikacji została skrócona do niezbędnego minimum – po to, aby jak najszybciej objąć pacjentów leczeniem. Wystarczy zatem przyjść do sekretariatu na Oddziale Okulistycznym ze:

  • skierowaniem do poradni okulistycznej
  • kompletem badań

Jakie badania trzeba mieć wykonane, aby skorzystać z programu?
Pacjent, który zgłosi się do kwalifikacji na leczenie powinien mieć:

  • zbadaną ostrość wzroku
  • zmierzone ciśnienie śródgałkowe
  • wykonane badanie OCT (optyczna koherentna tomografia)
  • wykonane zdjęcie dna oka oraz angiografię flurosceinową lub angio-oct

Natomiast jeśli ktoś będzie miał kłopot z wykonaniem jednego z dwóch ostatnich wymienionych badań (ponieważ w wielu przychodniach nie można ich zrobić) powinien po prostu zgłosić się do nas z pozostałymi potrzebnymi wynikami badań. Angiografia flurosceinowa lub angio-oct zostanie zrobiona bezpłatnie w Szpitalu Zakonu Bonifratrów.

Badania są wstępnie weryfikowane przez okulistów doświadczonych w leczeniu zwyrodnieniowej plamki żółtej, a następnie ocenia je specjalna, zewnętrzna komisja lekarska kwalifikującą do leczenia w programie. Jeśli wydaje decyzję pozytywną, bezpłatna terapia rozpoczyna się błyskawicznie.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry