Zatrudnimy lekarza do pracy w Oddziale Medycyny Paliatywnej

BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.
ODDZIAŁ  w ŁODZI

zatrudni lekarza

Zapraszamy do współpracy z gronem pracowników, dbających o jak najwyższą jakość opieki nad pacjentami

Zakres zadań:

 • świadczenie opieki lekarskiej w zakresie: Oddziału Medycyny Paliatywnej  Szpitala Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi ul. Kosynierów Gdyńskich 61
 • współpraca z pracownikami biorącymi udział w procesie leczenia
 • dbałość o stan sanitarno-epidemiologiczny
 • prowadzenie dokumentacji medycznej

Wymagania:

 • wykształcenie : lekarz specjalista medycyny paliatywnej / lekarz specjalista w innej dziedzinie/ lekarz bez specjalizacji
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • mile widziana specjalizacja z medycyny paliatywnej lub doświadczenie w pracy w dziedzinie medycyny paliatywnej
 • odpowiedzialność i empatia wobec pacjentów
 • otwarta i serdeczna postawa wobec innych

Wymagane dokumenty:

 • curriculum vitae, list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

Oferujemy:

 • pracę w młodym i energicznym zespole
 • formę i wymiar zatrudnienia do uzgodnienia
 • otwartość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • możliwość zdobycia doświadczenia

Uprzejmie prosimy przesyłać swoje CV wraz z listem motywacyjnym oraz danymi kontaktowymi na adres
e-mail:
kadry@bonifratrzy.lodz.pl kontakt telefoniczny:426855171

W celu przesłania zgłoszenia, niezbędnym jest podpisanie i dostarczenie załączonego oświadczenia – dotyczącego przetwarzania danych osobowych (do pobrania tutaj).

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry