Ważna informacja!

Drodzy Pacjenci,

w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego  związanego z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) oraz zaleceniami NFZ, w okresie od dnia 17 marca 2020 r. do odwołania Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi sp. z o.o. ogranicza wykonywanie działalności leczniczej w zakresie przyjęć i realizacji planowych świadczeń opieki zdrowotnej w następujących komórkach organizacyjnych:

 • Oddziale Chirurgii Ogólnej
 • Oddziale Chorób Wewnętrznych
 • Oddziale Ortopedycznym
 • Oddziale Okulistycznym
 • Poradni Specjalistycznej
 • Poradni Rehabilitacyjnej
 • Diagnostyki kardiologicznej
 • Pracowni Endoskopowej

Ograniczenie wykonywania działalności leczniczej nie dotyczy świadczeń udzielanych w stanie nagłym, w szczególności operacji w trybie natychmiastowym lub operacji w trybie pilnym, realizowanych w ramach umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (leczenie szpitalne), które będą udzielane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami łączącymi Szpital z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Pacjenci, którzy mieli wyznaczony termin zabiegu planowego, wizyty w ramach poradni specjalistycznej, rehabilitacji, diagnostyki kardiologicznej lub endoskopowej, będą informowani telefonicznie o nowym terminie, po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju.

NUMERY TELEFONÓW:

 • Oddział Chorób Wewnętrznych – 42 685 50 38
 • Oddział Chirurgiczny Ogólny – 42 685 51 43
 • Oddział Ortopedyczny – 42 685 51 59 / 513 905 953
 • Oddział Okulistyczny – 42 685 50 26
 • Pracownia Endoskopowa – 42 685 51 39
 • Rejestracja Poradni Specjalistycznych – 42 685 51 85
 • Poradnia Rehabilitacyjna – 42 685 51 77, 502 200 274

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry