Szczepienia przeciwko COVID-19

Pracownicy sektora ochrony zdrowiaPopulacyjne

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19 wśród pracowników sektora ochrony zdrowia:

 • I i II dawką szczepionki
 • dawką przypominającą.

Dawka przypominająca dla pracowników ochrony zdrowia mających bezpośredni kontakt z pacjentem lub w warunkach laboratoryjnych z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2:

 • dawkę przypominającą stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19
 • u osób szczepionych dawką przypominającą będzie podawana szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką
 • do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson)

Ważne informacje

 • Możesz skontaktować się z naszym Punktem Szczepień poprzez e-mail: szczepienia@bonifratrzy.lodz.pl lub telefonicznie 789 446 151.
 • Do wyznaczenia daty i godziny szczepienia potrzebujesz znać swój numer PESEL.
 • Kartę Kwalifikacji Pacjenta możesz pobrać tutaj

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi wykonywane są szczepienia przeciw COVID-19:

 • I i II dawką szczepionki
 • dawką przypominającą dla osób, które ukończyły 50 lat oraz dawką dodatkową uzupełniającą u osób z poważnymi zaburzeniami odporności.

 Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym  w celu poprawy, utrwalenia, przedłużenia ochrony po szczepieniu.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca (podawana w celu osiągnięcia optymalnej ochrony).

Dawka przypominająca dla osób, które ukończyły 50 lat

 • dawkę przypominającą stosuje się z zachowaniem odstępu co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19
 • u osób szczepionych dawką przypominającą będzie podawana szczepionka Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką
 • do przyjęcia dawki przypominającej uprawnione są również osoby, które w szczepieniu podstawowym przyjęły jednodawkową szczepionkę COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson).

 Dawka dodatkowa uzupełniająca u osób z poważnymi zaburzeniami odporności

 • u osób z zaburzeniami odporności możliwe jest podanie dodatkowej dawki szczepienia nie wcześniej niż po 28 dniach od zakończenia pełnego 2-dawkowego schematu szczepienia
 • dodatkową dawkę uzupełniającą mogą otrzymać osoby:
 • otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności
 • z zakażeniem wirusem HIV
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Ważne informacje

 • Możesz skontaktować się z naszym Punktem Szczepień poprzez e-mail: szczepienia@bonifratrzy.lodz.pl lub telefonicznie 789 446 151.
 • Do wyznaczenia daty i godziny szczepienia potrzebujesz znać swój numer PESEL.
 • Kartę Kwalifikacji Pacjenta możesz pobrać tutaj

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry