Rehabilitacja układu ruchu u Bonifratrów

„Rehabilitacja układu ruchu u Bonifratrów ”- to kolejny prowadzony przez naszą placówkę program, kierowany do mieszkańców Łodzi i województwa łódzkiego, adresowany do osób w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia, którego celem jest ułatwienie powrotu do pełnej sprawności pacjentom borykającym się z chorobami układu kostno-stawowego, w szczególności :

  • z chorobami kręgosłupa
  • z przewlekłym dolegliwościami bólowymi /ograniczeniem ruchomości będących konsekwencją zwyrodnienia stawów i in. artropatii
  • z chorobami tkanek miękkich (mięśni, powięzi i ścięgien), których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym

Województwo łódzkie charakteryzuje się jedną z wyższych zapadalności na choroby  układu kostno- mięśniowego w skali naszego kraju. Choroby te stanowią jeden z głównych problemów   zdrowotnych i przyczyn ograniczania i przerywania aktywności zawodowej i w konsekwencji wysokiego odsetka dni absencji chorobowej czy wręcz przyczyn hospitalizacji .

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dokładnymi warunkami skorzystania z programu.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry