Po operacji będą potrzebne kule? Zobacz, jak używać ich poprawnie

Najczęściej po operacjach stawu kolanowego lub biodrowego trzeba przez jakiś czas poruszać się o kulach. Wydaje się, że to nie takie trudne, ale w praktyce bywa często inaczej – źle ustawiona wysokość kul, niewłaściwe ich używanie może nie tylko opóźniać proces powrotu do zdrowia, ale także powodować dodatkowe dolegliwości, nie dotyczące jedynie operowanej nogi.

Jaka powinna być wysokość kul, jak prawidłowo chodzić o kulach po płaskiej powierzchni i po schodach pokazuje Piotr Sikora, fizjoterapeuta z Przychodni Rehabilitacyjnej przy Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Łodzi.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry