Pamiętajcie przede wszystkim o miłości

“Pamiętajcie przede wszystkim o miłości, ona bowiem jest matką wszystkich cnót”. Te słowa świętego Jana Bożego, założyciela i patrona Zakonu Bonifratrów, przypomniał w tym roku Przełożony Generalny Zakonu, brat Jesús Etayo Arrondo. Przypomniał je w liście z okazji uroczystości świętego Jana Bożego, która jest corocznie obchodzona 8 marca, także w naszym klasztorze i szpitalu, którego święty jest opiekunem.

Uroczystą mszę świętą w naszym Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych odprawił w minioną niedzielę ksiądz biskup, Marek Marczak, łódzki biskup pomocniczy. W homilii przypomniał i podkreślił jednocześnie, jak ważne jest Boże Miłosierdzie i dostrzeganie w cierpiącym człowieku Jezusa.

– Starajmy się podążać za Jezusem i nie bójmy pracować nad sobą, zmieniać sposobu myślenia i postępowania – zachęcał ks. bp. M. Marczak. – Czyńmy to wszystko w imię Bożej miłości, bo tak postąpił również Jan Boży.

Przełożony Prowincjalny, brat Łukasz Dmowski podziękował braciom, pacjentom, pracownikom placówki i wszystkim tym, którzy obdarzają Bonifratrów zaufaniem.

– Niech dziękczynienie, które jest jednocześnie modlitwą, utwierdza nas na tej drodze, opuszczaniu tego co niedoskonałe i wyruszaniu ku temu co doskonalsze – takie jest bowiem życie człowieka, pielgrzyma na tej ziemi – podkreślił brat Ł. Dmowski.

We mszy świętej uczestniczyli bracia z łódzkiego Konwentu  Bonifratrów z przeorem, bratem Krzysztofem Fronczakiem oraz duchowni związani z łódzkimi Bonifratrami. We wspólnej modlitwie wzięli również udział pracownicy szpitala, pacjenci z rodzinami.

Święty Jan Boży był pasterzem, żołnierzem, księgarzem, pracował przy budowie fortyfikacji. Kiedy postanowił radykalnie zmienić swoje życie, jeszcze bardziej zbliżyć się do Boga, zetknął się z chorymi. I wtedy postanowił poświęcić się cierpiącym i potrzebującym, założył szpital i zakon szpitalny. Miłość, dobro i miłosierdzie wypełniły od tej chwili cale jego życie. Był niezwykle oddany chorym, gorliwie i z bezgranicznym poświęceniem im służył. Beatyfikował go papież Urban VIII w 1630 roku, a kanonizował Aleksander VIII 60 lat później. Jest patronem szpitali, chorych i umierających, a także pielęgniarzy.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry