Akredytacja

W Szpitalu św. Jana Bożego codziennie dokładamy wszelkich starań, by nasi Pacjenci byli leczeni na najwyższym poziomie, z uwzględnieniem nie tylko najnowszych osiągnięć medycyny, ale również z poszanowaniem sfery duchowej chorego. W trosce o stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług, poddaliśmy się ocenie Ośrodka Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Jest to instytucja powołana jako jednostka Ministerstwa Zdrowia w 1998 roku, w oparciu o wzorce czołowych instytucji akredytujących na świecie.

CMJ powołana została w celu przeprowadzania procesu akredytacji, czyli zewnętrznej oceny jednostek ochrony zdrowia, prowadzonej w oparciu o określone standardy. Akredytacja nakierowana jest na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki. Ocena dotyczy szpitala jako funkcjonalnej całości. Przeglądowi podlega pełne spektrum działalności klinicznej, zarządzania i administracji. Ocena prowadzona jest poprzez porównanie faktycznej działalności szpitala z obowiązującymi wzorcami. Nieodłącznym elementem systemu akredytacji jest samoocena, niezbędna w dostosowaniu dotychczasowej praktyki do wymogów standardów akredytacyjnych i kreująca odrębną wartość w formie refleksji nad własną działalnością.

Uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego stawia szpital w elitarnym gronie jednostek, których kompetencje do świadczenia opieki o wysokiej jakości zostały potwierdzone w sposób obiektywny.
W grudniu 2018 r. po raz trzeci otrzymaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia uzyskując ocenę punktową w wysokości 89%. Taki wynik jest najlepszym dowodem, że nasza placówka świadczy usługi medyczne na najwyższym europejskim poziomie. Będąc bezpośrednim spadkobiercą dzieła św. Jana Bożego, wszyscy pracownicy naszego szpitala starają się służyć chorym wierząc, że “Miłość zwycięża cierpienie”.
Pełnomocnikiem ds. Akredytacji w naszym szpitalu jest p. Maria Ciuruś m.ciurus@bonifratrzy.lodz.pl

Więcej informacji na temat Centrum Monitorowania Jakości, prowadzonej przez tę instytucję działalności, oraz o samym procesie akredytacji znajdziesz na stronie: www.cmj.org.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry