Zadania realizowane ze środków publicznych

BONIFRATERSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O., ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych - w związku z Covid-19

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie otrzymał dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa pomieszczeń w celu utworzenia 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych – w związku z Covid-19

Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19:  212 285,00 zł

Całkowita wartość zadania:  1 197 257,73 zł

Utworzenie 8 dodatkowych stanowisk z dostępem do gazów medycznych pozwoli zapewnić odpowiednie warunki leczenia pacjentów, niezbędne przy prawidłowej realizacji zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 

Zakup aparatury i sprzętu medycznego - Przewoźny Aparat RTG Raybow Flex PML-4APR z systemem cyfrowym

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie otrzymał dofinansowanie na zakup aparatury i sprzętu medycznego – w związku z Covid 19, w ramach dofinansowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Program: Rządowy Fundusz Przeciwdziałania Covid-19

Zadanie pn.:„ Zakup aparatury i sprzętu medycznego  – Przewoźny Aparat RTG Raybow Flex PML-4APR z systemem cyfrowym”

Dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19: 287 715,00 zł

Całkowita wartość zadania: 287 715,00 zł

Zadanie obejmować będzie doposażenie placówki w sprzęt medyczny niezbędny do walki z epidemią i jej skutkami.

Zakupione urządzenia będą służyć do zwalczania skutków zarażenia wirusem Sars-Cov-19 pacjentów, a po ustąpieniu stanu epidemii będą wykorzystywane również w procesie leczenia podczas bieżącej pracy szpitala. Zwiększenie liczby sprzętu, pozwalającego na zachowanie bezpieczeństwa pacjentom pozwoli na realizację podstawowego celu działalności Szpitala.

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego (e-Gabinet+), finansowanego z Funduszy Europejskich

Uczestniczymy w projekcie „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integrację z systemem e-zdrowia z wykorzystaniem narzędzia centralnego” („e-Gabinet+”), finansowanego z Funduszy Europejskich.
Nasza placówka otrzyma sprzęt komputerowy, który umożliwi nam tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenie e-usług.
Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 199 302 875,71 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ.

Więcej informacji o projekcie

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?
Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.
Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.
W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:
skorzystać z formularza
• wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl
Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest