Wizytacja Generalna 2021

W dniach 25-28 września br. przeżywaliśmy wizytację generalną konwentu krakowskiego oraz dzieł apostolskich prowadzonych przez Zakon w Krakowie. Wizytację z ramienia Kurii Generalnej przeprowadził Wikariusz Generalny brat Joachim Erra Mas OH. Zarówno dla brata wizytatora jak i dla tutejszych braci, ale także i dla współpracowników przebieg wizyty miał charakter wyjątkowy, bowiem brat Joachim był w Krakowie po raz pierwszy, a Prowincja Polska była pierwszą, którą wizytował.

Tak jak podczas każdej wizytacji kanonicznej miały miejsce spotkania indywidualne z każdym z braci, sprawdzenie ksiąg, nawiedzenie cmentarza oraz wizytacja kościoła, konwentu, apteki, szpitala i siedziby spółki Boni Fratres Pharmaceutical.

Brat Joachim był bardzo zainteresowany apteką, a szczególnie istniejącą przy niej Poradnią Ziołoleczniczą. Wielkim przeżyciem, jak podkreślił sam wizytator, były odwiedziny szpitala, spontaniczne spotkania i rozmowy ze współpracownikami oraz pacjentami, zwłaszcza, że niektórzy mogli kontaktować się z nim bezpośrednio posługując się językiem włoskim czy angielskim.  

Wizytacja przebiegała w atmosferze ciepła, empatii, braterstwa i otwartości. Jak zaznaczył brat Joachim, nie przybył po to by ganić, karać czy doszukiwać się niedociągnięć i słabych stron, które przecież zawsze istnieją, ale by dostrzec to co dobre i szlachetne, a przede wszystkim, by umocnić zarówno braci jak i współpracowników w realizacji trudnej misji szpitalnictwa, którą przekazał nam św. Jan Boży. Niejednokrotnie z ust brata Joachima mogliśmy usłyszeć, że w centrum życia naszych wspólnot zakonnych i dzieł szpitalnych ma być Bóg, który jest obecny w każdym chorym, cierpiącym i ubogim człowieku. Zachęcał, aby bracia wraz z rzeszą współpracowników nie ustawali w realizacji szpitalnictwa, a szczególne w trudnym okresie pandemii, której świat ciągle musi stawiać czoła.

Kończąc wizytację brat Joachim wyraził serdeczną wdzięczność zakonnikom jak i wszystkim z nimi współpracującym za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie i nieustanne dbanie o to, by duch św. Jana Bożego był ciągle żywy i obecny.  

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest