Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii

W dniu 11 czerwca 2022 r. Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie miał zaszczyt gościć uczestników spotkania naukowego Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.

Zebranie pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Artura Gądka oraz Prezesa Oddziału Małopolskiego PTOiTr dr n. med. Krzysztofa Miklaszewskiego prowadził Zespół Specjalistów Ortopedii i Traumatologii naszego Szpitala kierowany przez lek. Stanisława Szymanika – kierownika Oddziału Diagniostyczno – Leczniczego.

Dyrekcję Szpitala reprezentował prof. dr hab. n. med. Mirosław Szura, a z ramienia Konwentu w Krakowie br. Albert Ch. Dorociak OH, sac. rozpoczął spotkanie naukowe wstępem nt. Działalności Bonifraterskiej w Historii Medycyny.

W trakcie spotkania prezentowano doświadczenia własne oraz działalność naszego Szpitala w zakresie leczenia chorób narządu ruchu. Doniesienia zjazdowe w postaci prac przedstawili:

lek. Stanisław Szymanik, lek. Michał Starmach: Rekonstrukcja ACL z użyciem poczwórnie złożonego ścięgna ST z rekonstrukcją piszczelowego kanału kostnego- doświadczenia własne 2019- 2022”, lek. Michał Latos: Artroskopowe leczenie torbieli dołu podkolanowego”, lek. Jan Stojak: Przedstawienie profilu chirurgii ręki. Endoprotezoplastyka CMC I”.

Spotkanie uświetniła prezentacja dr n. med. Bartłomieja Szostakowskiego pt. „Strategia postępowania w zmianach przerzutowych do kości” z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli lekarze reprezentujący wszystkie ośrodki ortopedyczne w Małopolsce. Spotkanie pozwoliło na bogatą i merytoryczną dyskusję po każdym z doniesień zjazdowych oraz na ciekawą wymianą doświadczeń lekarskich.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest