Aktualności

2022 rokiem jubileuszy

Zmieniać świat to znaczy zmieniać jego oblicze, a można to czynić przede wszystkim poprzez ratowanie ludzkiego życia i łagodzenie cierpienia. Bo czy jest jakaś piękniejsza misja humanitarna niż pomoc potrzebującym? Czy jest jakieś zadanie postawione przed nami, którego realizacja może czynić więcej dobra? Jan Paweł II mówił, że tym zadaniem jest miłość, a Bóg wciąż nam je wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi. Jest takim szczególnym wyzwaniem, któremu staramy się sprostać na co dzień specjalistyczna pomoc medyczna, wszak nie ma cenniejszej wartości niż życie.

Bonifraterski zakątek na krakowskim Kazimierzu w styczniu 2022 r. obchodzi 25-lecie powrotu Szpitala do Zakonu Bonifratrów.

czytaj więcej +

Radosnych Świąt!

„Śpij, Mały Jezuniu, śpij,

W ubogim żłóbeczku śnij.

Choć biedna stajenka i lichy Twój strój,

A jednak, Tyś Zbawca i Król.”

Kolędy Dzisiaj w Betlejem, wyd. 3; Warszawa 2010

czytaj więcej +

Informacja

Szanowni Pacjenci,

uprzejmie informujemy, iż w dniu:

  • 24 grudnia 2021 r. w Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Kardiologicznej, Poradni Geriatrycznej, Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń, Pracowni Endoskopii, Pracowni Tomografii i Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich nie będą udzielane świadczenia ambulatoryjnej opieki,
  • 31 grudnia 2021 r. w Poradni Chirurgii Ogólnej, Poradni Kardiologicznej, Poradni Geriatrycznej, Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń, Pracowni Endoskopii, Pracowni Tomografii nie będą udzielane świadczenia ambulatoryjnej opieki.

Recepcja świadczeń medycznych realizowanych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 24 i 31 grudnia 2021 r. będzie nieczynna.

Recepcja Specjalistycznych Gabinetów Prywatnych – odpłatne porady specjalistyczne, badania diagnostyczne i zabiegi operacyjne w dniu 24 grudnia 2021 r. będzie nieczynna.

czytaj więcej +

Certyfikat Akredytacyjny oraz ISO

W Szpitalu na przełomie czerwca i lipca br. odbyła się wizyta akredytacyjna. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ciągu trzech dni podczas licznych rozmów z pracownikami, obserwacji i przeglądu dokumentacji szpitala oraz weryfikacji dokumentacji medycznej gromadzili informację.

czytaj więcej +

Rośnie liczba pacjentów z COVID 19

Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie z dniem 17 listopad br. decyzją Ministra Zdrowia został zobowiązany do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym celu przekwalifikowano Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii, przez co nastąpiło ograniczenie przyjęć na ten oddział.

czytaj więcej +

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest