Aktualności

Plan Połączenia spółek bonifraterskich

W dniu 25 października 2021 r. Zarządy bonifraterskich Spółek: CMB, BCZ, Szpitala w Łodzi, Szpitala w Krakowie i Szpitala w Katowicach uzgodniły plan połączenia i zawiązania nowej spółki w celu sprawniejszego i efektywniejszego zarządzania w duchu charyzmatu św. Jana Bożego polegającego na posługiwaniu ludziom chorym i potrzebującym w tworzonych i utrzymywanych w tym celu ośrodkach. Połączenie Spółek nastąpi w drodze utworzenia nowej spółki pod nazwą Bonifraterskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

czytaj więcej +

Wizytacja Generalna 2021

W dniach 25-28 września br. przeżywaliśmy wizytację generalną konwentu krakowskiego oraz dzieł apostolskich prowadzonych przez Zakon w Krakowie. Wizytację z ramienia Kurii Generalnej przeprowadził Wikariusz Generalny brat Joachim Erra Mas OH. Zarówno dla brata wizytatora jak i dla tutejszych braci, ale także i dla współpracowników przebieg wizyty miał charakter wyjątkowy, bowiem brat Joachim był w Krakowie po raz pierwszy, a Prowincja Polska była pierwszą, którą wizytował.

czytaj więcej +

Chirurgia ręki w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie

Chirurgia ręki jest interdyscyplinarną dziedziną medycyny łączącą w sobie techniki operacyjne z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, neurochirurgii, chirurgii naczyniowej i chirurgii plastycznej. Do przeprowadzania operacji potrzebny jest specjalistyczny sprzęt, instrumentarium oraz implanty wysokiej jakości, które zapewniamy w toku leczenia i rehabilitacji.

czytaj więcej +

Pulmonolog-nowe możliwości

Lek. Bożena Żurowicz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista alergologii dołączyła do naszego zespołu Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich.

czytaj więcej +

70. Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Towarzystwo Chirurgów Polskich po raz 70-ty w swojej historii zorganizowało kongres naukowy, który w tym roku odbył się w Toruniu, w dniach 15-18 września. Jubileuszowe wydarzenie miało miejsce w wyjątkowych wnętrzach toruńskiego Centrum Kulturalno Kongresowego Jordanki oraz w Teatrze im. Wilama Horzycy. Podczas kongresu uczestnicy i zaproszeni wykładowcy prezentowali najnowsze doniesienia naukowe z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej, endokrynologicznej i wojskowej.

czytaj więcej +

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest