Ojjj było gorąco!

W miniony weekend odbyła się kolejna, już piata edycja Dni Samarytańskich, których organizatorem był Szpital oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala Bonifratrów w Krakowie, przy wsparciu krakowskiego Konwentu. Wychodząc naprzeciw współczesnym problemom zdrowotnym, umożliwiono mieszkańcom Krakowa skorzystanie z bezpłatnych porad lekarskich, badań specjalistycznych i diagnostycznych.

Przy udziale specjalistycznej kadry medycznej i z wykorzystaniem sprzętu diagnostycznego udzielono ok.190 porad lekarskich w tym 40% stanowiły porady naczyniowe, 19% porady ortopedyczne, 6% porady laryngologiczne, 6% porady fizjoterapeutyczne oraz 6% porady z zakresu chirurgii ogólnej, natomiast specjalistycznych badań wykonano 80 (spirometria, usg, pomiar cukru we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego) .
W sposób szczególny działania skoncentrowane były na profilaktyce udaru mózgu, przeprowadzono szeroko rozumianą edukacje higieny mycia rąk. Zainteresowanie było bardzo duże, a wszystkie zaplanowane limity na usługi medyczne zostały wykorzystane.

Akcja od­bywa się dzięki za­an­ga­żo­wa­niu i bez­in­te­re­sow­nemu wspar­ciu ka­dry me­dycz­nej tj.: le­ka­rzy spe­cja­li­stów, pie­lę­gnia­rek, wo­lon­ta­riu­szy i pracowników administracji.

Dziękujemy!

Upalne popołudnie podgrzało atmosferę piknikową. Przemysław Prucnal czarował dźwiękami elektrycznych skrzypiec, kolorowy pokaz Rock & Roll’a akrobatycznego wprawił wszystkich w zachwyt i zdumienie, a na koniec cyrkowe sztuczki w wykonaniu Clowna Gizi rozbawiły najmłodszych.
Przez cały czas Kącik Kulinarny dbał o pełne brzuchy odwiedzających bonifraterskie ogrody, a nadmiar smakowitości można było spalić podczas konkurencji z przeciągania liną i szalonych zjazdów na dmuchanej zjeżdżalni.

Niedziela pozwoliła na chwilę wytchnienia od upałów i zgiełku. Uroczysta Msza Św. w Sanktuarium Św. Jana Bożego, której przewodniczył Ksiądz Wiesław Burski była wyrazem wdzięczności za ogrom pracy osób zaangażowanych w realizacje Dni Samarytańskich oraz modlitwą o zdrowie dla wszystkich pacjentów z nich korzystających.
Punktualnie o 20:00 rozpoczął się koncert Stanisława Soyki wraz z zespołem Soyka Kwintet. Kameralny koncert z przepięknymi efektami świetlnymi i cudownym dźwiękiem, przyniósł mnóstwo emocji, wrażeń i zakończyły go owacje na stojąco, co nie było zaskoczeniem.

Akcja nie mo­głaby się od­być bez spon­so­rów, któ­rym bar­dzo DZIĘKUJEMY.
DZIĘKUJEMY lo­kal­nym me­diom za wspar­cie i roz­po­wszech­nie­nie wydarzenia oraz udzielone patronaty.

 

 

15.06.2019 r. fot. Anna Stolarek
15.06.2019 r. fot. Marek Bebak

16.06.2019 r. fot. Ewelina Stępień

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest