Nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zmieniać świat to znaczy zmieniać jego oblicze, a można to czynić przede wszystkim poprzez ratowanie ludzkiego życia i łagodzenie cierpienia. Bo czy jest jakaś piękniejsza misja niż pomoc potrzebującym? Czy jest jakieś zadanie postawione przed nami, którego realizacja może czynić więcej dobra? Jan Paweł II mówił, że tym zadaniem jest miłość, a Bóg wciąż nam je wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi. Jest takim szczególnym wyzwaniem, któremu staramy się sprostać na co dzień specjalistyczna pomoc medyczna, wszak nie ma cenniejszej wartości niż życie.

W piątek 15 listopada br. został otwarty nowy Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poświecenia dokonał metropolita krakowski Abp Marek Jędraszewski. W uroczystościach wzięło udział wielu gości, min. Brat Prowincjał Zakonu Bonifratrów, Rada Nadzorcza, Przeorzy oraz Dyrektorzy dzieł bonifraterskich (szpitali i domów pomocy społecznej), Dziekan, Proboszcz Parafii Bożego Ciała, Dyrektorzy krakowskich szpitali i Pogotowia Ratunkowego, przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wykonawca, projektant oraz współpracownicy szpitala.

Na remont pomieszczeń i dostosowanie ich do najnowszych wymogów wydano 2 300 000 zł, z czego 1 600 0000 zł stanowiły środki własne Szpitala, 700 000 zł Szpital otrzymał od Konwentu w formie pożyczki. Na zakup sprzętu medycznego, związanego z uruchomieniem dodatkowego stanowiska intensywnej opieki medycznej, zaplanowana została kwota 600 000 zł. Nowoczesny sprzęt został zakupiony ze środków własnych Szpitala. Szczególną uwagę podczas projektowania nowych pomieszczeń zwracano na rozwiązania organizacyjne, techniczne i sanitarne, które mają za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta co jest priorytetem jak również poprawę jakości pracy. Oddano do użytku nowe pomieszczenia: 5-stanowiskowa sala intensywnego nadzoru, izolatka z wejściem przez śluzę umożliwiającą transport chorego na łóżku, punkt pielęgniarski, brudownik, dyżurka lekarska, pokój kierownika oddziału, pokój pielęgniarki oddziałowej, pokój socjalny, magazyn czysty i pomieszczenie techniczno-sanitarne wraz z niezbędnym zapleczem. Przeprowadzone roboty budowlane objęły m.in. przebudowę ścian wewnętrznych, wykonanie ścian działowych, wymianę tynków, posadzek, wszystkich instalacji wewnętrznych tj. wod-kan, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teleinformatycznych. Zamontowane zostały nowe drzwi wewnętrzne. Oddział został również doposażony w nowoczesny sprzęt medyczny oraz meble. Zakupione zostały m.in. nowe wózki do przewożenia pacjenta, respirator, kardiomonitor. Warto podkreślić, że prowadzone prace realizowane były bez ograniczania pacjentom dostępności do świadczeń.

W swoim przemówieniu Dyrektor Szpitala – Dorota Puka, przybliżyła bogatą historię i tradycje tego miejsca, kolejno omówiła etapy prac remontowo-budowlanych, których zwieńczeniem było otwarcie ostatniej dużej inwestycji: przygotowanie i uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w nowej lokalizacji. I tak, kolejno w:

2013 r. remont Oddziału Chorób Wewnętrznych Angiologii i Geriatrii

2015 r. oddano do użytku, po przeniesieniu do nowej lokalizacji, Oddział Diagnostyczo-Leczniczy i Specjalistyczne Gabinety Lekarskie

2016 r. modernizacja i rozbudowa Izby Przyjęć, remont Poradni Chirurgii Ogólnej, portierni i holu głównego

2017 r. modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, wymiana windy

2018 r. remont  Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii, malowanie i częściowa modernizacja Oddziału Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii, wybudowanie zadaszenia nad podjazdem dla karetek przed Izbą Przyjęć.

– Chcemy sprostać oczekiwaniom pacjentów, konkurencji innych Szpitali, które też intensywnie się modernizują, ale my mamy jeszcze jedno na uwadze, otóż bonifratrzy w Krakowie działają już 400 lat i chcemy żeby szpital mógł funkcjonować  przez kolejne 400 lat. My tu jesteśmy tylko przez krótki czas długiej  historii Szpitala, czas, który musimy właściwie wykorzystać – mówiła Dyrektor Szpitala Dorota Puka.

Br. Łukasz Dmowski – Prowincjał Zakonu Bonifratrów wraz Br. Pawłem Kulką – Przeorem Konwentu w Krakowie, wyrazili swoją wdzięczność wobec wszystkich zaangażowanych. Podziękowali przyjaciołom, dobrodziejom i darczyńcom placówki. Szczególne słowa uznania za cenne uwagi i wskazówki oraz czas poświęcony temu przedsięwzięciu, skierowane zostały do pracowników bezpośrednio uczestniczących w modernizacji oddziału. Podkreślona została istotna rola jaką będzie pełnić nowy oddział w diagnozie i leczeniu pacjentów.

Od dzisiaj Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie będzie mieć w swojej ofercie możliwość pomocy na najwyższym poziomie skierowanej do tych najsłabszych, najbardziej potrzebujących, tych dla których może być ona po prostu bezcenna. Jest zatem naszą ogromną radością i dumą, że po miesiącach starań i ciężkiej pracy, możemy być jeszcze bliżej człowieka, tuż obok niego, by autentycznie wypełniać czynami postawione przed nami zadanie czynienia dobra zgodnie z nieustannie przyświecającą nam misją szpitala.

 

Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie składa podziękowania wszystkim Współpracownikom za zrozumienie, cierpliwość, ciężką pracę, zwłaszcza w momentach trudnych związanych z inwestycjami.

 

Fot. Katarzyna Kukiełka photogrphy

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest