Nowy konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Miło nam poinformować, że dr n med. Anna Szczypta – pielęgniarka epidemiologiczna naszego Szpitala, została powołana do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego z dniem 1 lutego 2018 r.

Powierzenie przez Ministra Zdrowia tej zaszczytnej funkcji jest dowodem uznania dla doświadczenia i umiejętności naszej koleżanki oraz efektem dużego zaufania.

Dr n med. Anna Szczypta – członek wielu towarzystw naukowych związanych z profilaktyką zakażeń szpitalnych oraz pielęgniarstwem. Wykładowca Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu. Autorka wielu publikacji związanych z tematyką zakażeń szpitalnych. Aktywnie zaangażowana w przedsięwzięcia dotyczące poszerzania wiedzy fachowej w środowisku pielęgniarek epidemiologicznych. Działająca na rzecz poprawy jakości świadczeń medycznych.

 

Szanowna Pani Doktor,
serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu, życzymy wytrwałości i wszelkiej pomyślności w związku z objęciem tak ważnego stanowiska.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest