Nefrolog w Szpitalu Bonifratrów w Krakowie

W poradni nefrologicznej, działającej w ramach Specjalistycznych Gabinetów Lekarskich, zajmujemy się niezabiegową diagnostyką i leczeniem chorób nerek i układu moczowego. Podkreślenia wymaga określenie „niezabiegową”, co stanowi zasadniczą różnicę pomiędzy nefrologią, która jest dziedziną medycyny wewnętrznej (interny) a urologią, która jest działem chirurgii zajmującym się leczeniem zabiegowym schorzeń układu moczowego.

Najczęstszymi schorzeniami, z którymi pacjenci zgłaszają się do poradni nefrologicznej są zakażenia układu moczowego, kamica nerkowa oraz szeroko rozumiane nieprawidłowości czynności nerek związane z ich schorzeniami pierwotnymi (najczęściej kłębuszkowymi zapaleniami nerek) oraz wtórnymi, występującymi w szeregu chorób przewlekłych, np. w cukrzycy, przewlekłej niewydolności serca, nadciśnieniu tętniczym.

Zakażenia układu moczowego to schorzenia występujące powszechnie,  częściej u kobiet a częstotliwość wzrasta z wiekiem. Nierzadko zakażenia układu moczowego wykazują tendencję do nawrotów, co czyni je schorzeniami uciążliwymi i negatywnie wpływającymi na jakość życia. Diagnostyka nawracających zakażeń układu moczowego wymaga wykonania badań bakteriologicznych (posiewów moczu, niekiedy również wymazów z cewki moczowej) oraz wykonania badań obrazowych (najczęściej badania ultrasonograficznego) w celu wykluczenia ewentualnych przeszkód w odpływie moczu (wady rozwojowe, kamica, u mężczyzn przerost prostaty). Leczenie polega na stosowaniu odpowiednio dobranych leków odkażających drogi moczowe (nierzadko antybiotyków) oraz odpowiedniej profilaktyki. Przeszkody w odpływie moczu mogą stanowić wskazanie do leczenia operacyjnego.

Kamica moczowa to schorzenie polegające na tworzeniu się w nerkach złogów zbudowanych z kryształów soli mineralnych. Większe kamienie mogą blokować odpływ moczu, powodując tzw. kolkę nerkową ale niekiedy nawet drobne złogi, zwane potocznie „piaskiem nerkowym”, powodują ból okolicy nerek, a czasem pojawienie się krwistego zabarwienia moczu. Usuwanie złogów z nerek i dróg moczowych stanowi domenę urologii, natomiast diagnostyka przyczyn kamicy i profilaktyka jej nawrotów to przedmiot zainteresowania nefrologów. Warto podkreślić, że kamica moczowa często współistnieje z otyłością, cukrzycą oraz zaburzeniami gospodarki tłuszczowej, tak więc jej częstość w populacji wzrasta wraz z rozpowszechnieniem zaburzeń metabolicznych.

Dużą grupę pacjentów zgłaszających się do poradni nefrologicznej stanowią osoby z różnymi nieprawidłowościami w badaniach dotyczących czynności nerek (zarówno krwi jak i moczu), jak również nieprawidłowymi wynikami badań obrazowych, najczęściej badania ultrasonograficznego. U tych pacjentów należy przeprowadzić pogłębioną diagnostykę w celu ustalenia, czy faktycznie mamy do czynienia z chorobą nerek a jeśli tak, to czy ma ona charakter pierwotny, czy też jest wyrazem wtórnego uszkodzenia nerek występującego np. w cukrzycy oraz chorobach układu krążenia. Czasem w celu ustalenia dokładnego rozpoznania pacjent wymaga wykonania biopsji diagnostycznej nerki, to znaczy pobrania fragmentu nerki do badan mikroskopowych. W takich przypadkach pacjenci kierowani są do oddziałów nefrologicznych.

Pacjenci zgłaszający się do poradni nefrologicznej mogą skorzystać z bogatego zaplecza diagnostycznego oferowanego przez Szpital Zakonu Bonifratrów (pracownia ultrasonograficzna oraz tomografii komputerowej, laboratorium diagnostyczne).

 

Dr n. med. Marek Kolarz – specjalista  nefrologii, przyjmuje w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich, przy ul. Trynitarskiej 11 w Krakowie we wtorek godz. 9:00-11:00.

Zapraszamy do zapisów na konsultacje odpłatne!
E-Rejestracja
tel. 12 37 97 390
e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest