Innowacje w zabiegach wewnątrznaczyniowych z wykorzystaniem CO2

29 kwietnia br. w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie w Pracowni Terapii Endowskulranej odbyło się szkolenie z obrazowania naczyń z podaniem dwutlenku węgla jako środka kontrastowego. W warsztatach brał udział zespół lekarski Wojewódzkiego Oddziału Chirurgii Naczyń i Angiologii, zespół pielęgniarski i technicy radiologiczni. Wykonano 4 zabiegi wewnątrznaczyniowe (angioplastyki balonowe, implantacje stentów, balony pokryte lekiem) z dobrym efektem angiograficznym i poprawą ukrwienia kończyn u chorych. Pacjenci zostali wypisani do domu następnego dnia.

Czym jest angiografia z użyciem dwutlenku węgla? 
Aby uwidocznić to co się dzieje wewnątrz naczynia, niezbędne jest podanie kontrastu do jego środka. Jest tak zarówno podczas badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego jak i badań angiograficznych. Najczęściej podawanym środkiem jest kontrast jodowy. Obrazowanie przy jego pomocy jest bardzo skuteczne ale ma też swoje ograniczenia.  

Ale jest też alternatywa.
Jako środka kontrastowego można użyć dwutlenku węgla–bezbarwnego i bezwonnego gazu, który znamy jest od lat. Udowodniono, że jest on zarówno skuteczny jak i bezpieczny. Nie zastąpi on typowego środka kontrastowego, ponieważ obrazowanie z użyciem dwutlenku węgla jest nieco inne, czasochłonne i również mające swoje ograniczenia ale stanowi bardzo dobrą opcje dla pewnej grupy chorych. Metoda ta pozwala wykonywać zabiegi wewnątrznaczyniowe u osób z zaawansowaną niewydolnością nerek. W tej grupie Pacjentów podanie kontrastu mogłoby doprowadzić do pogorszenia pracy nerek i w konsekwencji do dializoterapii, co znacznie pogorszyłoby standard życia chorego. Kolejna grupą Pacjentów, których będzie można leczyć tym sposobem są chorzy z nadczynnością tarczycy, którzy nie mogą czekać kilku tygodni na wyrównanie hormonalne ze względu na stan miejscowy kończyny. Odrębną grupę stanowią chorzy z uczuleniem na jodowy środek kontrastowy, dla nich również jest to bezpieczna metoda zarówno diagnostyczna jak i lecznicza.

Dwutlenek węgla podany do układu naczyniowego podczas zabiegu częściowo się rozpuszcza, a częściowo jest wydalany przez płuca w związku z tym nie niesie za sobą ryzyka uszkodzenia nerek czy reakcji anafilaktycznej (przecież i tak go wdychamy). Podany do krążenia dwutlenek węgla jest obecny od 20 do 60 sekund.  Z jego pomocą można obrazować naczynia kończyn dolnych i górnych (do poziomu pachy), aortę – poniżej przepony i tętnice trzewne. Istnieje niewielkie ryzyko zatorowości tętnic wieńcowych, szyjnych ale minimalizuje się je ułożeniem pacjenta i obrazowaniem naczyń poniżej przepony.  Jest to metoda bezpieczna.

Odpowiednia funkcja w aparacie rentgenowskim oraz specjalny zestaw do podawania dwutlenku węgla umożliwia uwidocznienie patologii w układzie tętniczym. Jednocześnie podczas takiego zabiegu diagnostyka jaką jest zobrazowanie chorego naczynia jest połączona z leczeniem-implantacją stentów, balonów i wszelkich innych procedur wewnątrznaczyniowych stosowanych podczas zabiegów z użyciem tradycyjnego kontrastu jodowego.

 

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest