Film popularno-naukowy pt.: „Spuścizna dawnych lekarzy”

Film pt.: „Spuścizna dawnych lekarzy” adresowany jest do wszystkich – zarówno naukowców, historyków, archiwistów, lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, studentów oraz młodzieży szkolnej, a także zainteresowanych mieszkańców Małopolski. Celem projektu jest ochrona, zachowanie, udostępnienie do badań naukowych, prezentacja oraz popularyzacja unikalnego dziedzictwa i bogatej historii Zakonu Bonifratrów ze szczególnym uwzględnieniem dokonań naukowych bonifratrów na polu medycyny.

 

Film powstał w ramach realizacji projektu „Spuścizna dawnych lekarzy – przygotowanie scenariusza i realizacja wystawy prezentującej osiągnięcia Bonifratrów w zakresie medycyny finansowane w ramach umowy 657/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z propozycją, dziękując wszystkim za okazaną życzliwość i pomoc przy realizacji.

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest