Wjazd na teren Szpitala

W celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie ustala się, że na parkingu wewnętrznym mogą przebywać:

– pojazdy pracowników Szpitala, którzy posiadają czip umożliwiający wjazd,

– pojazdy  uprzywilejowane, takie jak: karetki Pogotowia Ratunkowego i inne pojazdy dostosowane do przewozu pacjentów,  policja, straż pożarna,  pogotowie gazownicze, energetyczne,        ciepłownicze, itp.,

– pojazdy  osób niepełnosprawnych  parkujących na przeznaczonych dla inwalidów miejscach parkingowych,  na podstawie ważnej “Karty parkingowej osoby niepełnosprawnej” wydawanej przez  odpowiednie organy samorządowe. Postój pojazdu na oznaczonym miejscu nie powinien przekraczać 20 minut,

– pojazdy dostawcze dostarczające produkty do Szpitala.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dla Pacjentów Wojewódzkiej Poradni Chorób Naczyń przy ul. Podgórskiej zostały dostosowane 2 miejsca parkingowe, na czas postoju do 5 minut.

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest