Regulamin odwiedzin i udzielanie informacji o stanie zdrowia

 

REKOMENDACJE MINISTERSTWA ZDROWIA I GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO
DOTYCZĄCE ORGANIZACJI ODWIEDZIN PACJENTÓW
PRZEBYWAJĄCYCH NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

 

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie stosowane są zapisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wedle których:

  • Pacjent korzystający ze stacjonarnej i całodobowej opieki zdrowotnej ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
  • Pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia.

Odwiedziny w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie odbywają się zgodnie z REGULAMIN ODWIEDZIN W SZPITALU ZAKONU BONIFRATRÓW ŚW. JANA GRANDEGO W KRAKOWIE.

 

Istnieje możliwość komunikacji telefonicznej z pacjentem dostępny tylko dla pacjentów. Numer telefonu dostępny w zakładce każdego z oddziałów szpitalnych.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest