Cracow Vascular Summit 2016

W dniach 3-5 listopada 2016 r. w Krakowie, w Teatrze im. J Słowackiego odbyła się trzecia edycja międzynarodowej konferencji  naczyniowej: Cracow Vascular Summit 2016, organizowanej corocznie przez dr hab. Wacława Kuczmika, która poświęcona była nowościom w diagnostyce i terapii chorób naczyń obwodowych.
W trakcie konferencji, krajowi i zagraniczni specjaliści: chirurdzy naczyniowi, angiolodzy, radiolodzy zabiegowi i neurolodzy, mieli okazję zaprezentować najnowsze techniki obrazowania i leczenia schorzeń naczyniowych takich jak: niedokrwienie kończyn dolnych, tętniaki aorty piersiowej i brzusznej, zwężenie tętnicy szyjnej oraz udar mózgu, a także wymienić się własnymi doświadczeniami z kolegami z innych  ośrodków. Integralną częścią konferencji były transmisje na żywo zabiegów wewnątrznaczyniowych wykonywanych przy pomocy nowoczesnych technik endowaskularnych.
Z Pracowni Terapii Endowaskularnej  Szpitala Zakonu Bonifratrów, w dniu 4 listopada 2016 przeprowadzono dwie transmisje „na żywo”: leczenia zwężenia tętnicy udowej powierzchownej, endarterektomii wewnątrznaczyniowej przy użyciu endarterektomu HawkOne firmy Medtronic oraz udrożnienia tętnicy za pomocą urządzenia JetStream firmy Boston Scientific. W obu zakończonych sukcesem zabiegach wykorzystano także balony lekowe In.Pact firmy Medtronic.

Zabiegi przeprowadził zespół specjalistów: dr Bogusław Rudel ze Szpitala Zakonu Bonifratrów, dr Jan Skowroński z Chicago, dr Jarosław Nakonieczny z Frankfurtu i dr Michał-Goran Stanišić z Poznania.
Transmisje były doskonałą formą promocji naszego Szpitala jako znaczącego centrum leczenia chorób naczyń obwodowych.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest