PRZEPUKLINA PACHWINOWA

Wprowadzenie
Przepuklina to częste schorzenie polegające na przemieszczeniu się narządów naszego ciała do obszaru, w którym fizjologicznie nie powinny się znajdować. W przypadku przepukliny pachwinowej dochodzi do przemieszczenia zawartości jamy brzusznej (głównie tłuszczu przedotrzewnowego, krezki jelita bądź całych pętli jelitowych) w obrąb kanału pachwinowego. Przy dużych, długo rozwijających się przepuklinach u mężczyzn pętle jelitowe mogą przemieścić się wzdłuż kanału pachwinowego do worka mosznowego powodując jego znaczne powiększenie.

Przyczyny
Przyczyny powstawania przepuklin pachwinowych można podzielić na zależne i niezależne od pacjenta. Do przyczyn niezależnych od pacjenta zaliczamy predyspozycje genetyczne, jakość kolagenu będącego głównym składnikiem tkanki łącznej nadającej wytrzymałość ścianie jamy brzusznej, stosunkowi kolagenu typu I do typu III. Do przyczyn zależnych od pacjenta zalicza się przewlekłe zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej spowodowane m.in. ciężką pracą fizyczną, podnoszeniem ciężarów, uporczywym kaszlem (stąd przepukliny częstsze są u astmatyków). Niekiedy przepuklina rozwija się także u chorych nie obciążonych wyżej wymienionymi czynnikami ryzyka.

Objawy
Często pierwszym objawem przepukliny pachwinowej jest zauważalny guzek, uwypuklenie, wybrzuszenie w okolicy pachwiny, które pojawia się i znika. Dodatkowo przepuklinie może towarzyszyć ból lub dyskomfort o charakterze pieczenia, uczucia pociągania czy delikatnego kłucia. Najczęściej ból ten pojawia się przy wysiłku, długim staniu lub chodzeniu. Groźnym powikłaniem przepukliny pachwinowej jest uwięźnięcie przepukliny, czyli sytuacja, w której zawartość przepukliny blokuje się w kanale, przestaje być ruchoma. Powoduje to obrzęk, zaburzenia ukrwienia, a w najgorszym przypadku doprowadza do martwicy i perforacji ściany jelita będącego zawartością przepukliny. Jest to stan bezpośredniego zagrożenia życia wymagający pilnej interwencji chirurgicznej. Między innymi z tego powodu preferowaną metodą leczenia jest operacja na wczesnym etapie rozwoju przepukliny, aby zapobiec występowaniu tych ciężkich i groźnych powikłań.

Diagnoza
Do zdiagnozowania obecności przepukliny pachwinowej niezbędne jest zebranie dokładnego wywiadu lekarskiego oraz precyzyjne badanie fizykalne. Niekiedy konieczne jest wykonanie badań dodatkowych, np. badania USG.

Leczenie
Leczenie polega na operacyjnym odprowadzeniu przepukliny z powrotem do jamy brzusznej oraz wzmocnieniu ściany jamy brzusznej, aby zapobiec nawrotowi przepukliny. Wzmocnienie to wykonuje się nie tylko zeszywając miejsca ubytku, ale także implantując specjalną siatkę wzmacniającą ścianę i zmniejszającą możliwość nawrotu przepukliny. Siatka ta zbudowana jest z materiału w pełni biokompatybilnego, nie wywołującego odrzucania przez organizm pacjenta.

Rodzaj operacji
Zabieg ten można wykonać zarówno metodą klasyczną (tzw. metoda Lichtensteina) z niewielkim, ok 8 cm cięciem w pachwinie – jest to miejsce, które bardzo łatwo ukryć pod bielizną – praktycznie niewidoczne. Alternatywną metodą jest zabieg laparoskopowy, który jest nieco bardziej skomplikowany technicznie. Jest to metoda z wyboru u pacjentów, którzy już wcześniej byli poddani operacji metodą Lichtensteina. W tym przypadku zamiast blizny w pachwinie pacjent ma 3 lub 4 małe (ok 1cm) nacięcia na powłokach jamy brzusznej, przez które wprowadzane są narzędzia laparoskopowe.

Okres pooperacyjny
W większości przypadków operacja przepukliny pachwinowej to procedura jednodniowa. Oznacza to, że pacjent przyjmowany jest na Oddział w dniu zabiegu w godzinach wczesnoporannych, tego samego dnia jest operowany, a na wieczór wypisywany do domu, a wychodzi o własnych siłach, praktycznie w pełni sprawny. W niektórych przypadkach pacjent pozostaje w szpitalu na jedną noc do obserwacji.

Okres rekonwalescencji trwa około miesiąca i ważne jest, aby unikać dużego wysiłku fizycznego w tym czasie. Dźwiganie ciężkich przedmiotów jest przeciwwskazane. Należy zaznaczyć, że w tym okresie pacjent jest w pełni sprawny i poza unikaniem ciężkiego wysiłku fizycznego może podejmować normalne codzienne czynności.

 

W Szpitalu Zakonu Bonifratrów operacje przepuklin pachwinowych wykonują lekarze z Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest