Co można zobaczyć wewnątrz żyły?

Lekarze z Pracowni Terapii Endowskularnej przeprowadzili niedawno zabieg z wykorzystaniem systemu IVUS, czyli wewnątrznaczyniowej ultrasonografii. Diagnostyka i leczenie z pomocą urządzeń IVUS są szeroko stosowane na świecie. Innowacyjność tego rozwiązania polega na umieszczeniu specjalnej sondy ultrasonograficznej wewnątrz naczyń krwionośnych pacjenta, co gwarantuje doskonałą jakość obrazu, łatwość znalezienia zmienionych chorobowo fragmentów tętnicy lub żyły, ocenę ściany naczynia oraz ewentualnych kolizji z sąsiednimi strukturami. Umieszczenie głowicy bezpośrednio w naczyniu zapewnia wysoką rozdzielczość, a tym samym dokładność badania, przy minimalnym zużyciu środków kontrastujących oraz promieniowania Rtg.

Wyjątkowość wykonanego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie zabiegu polegała na zastosowaniu po raz pierwszy w Europie nowego typu sondy, z obrotową mikrogłowicą ultrasonograficzną z automatycznym przesuwem  systemu. Dzięki nowej technologii uzyskano bardzo dokładne zobrazowanie rozwidlenia żył biodrowych i występujących w nich zmian patologicznych, w tym precyzyjną ocenę długości zwężenia naczynia, niemożliwą do oceny przy wcześniejszych generacjach.

Dzięki tym cechom, postawienie prawidłowej diagnozy i wybranie najskuteczniejszego leczenia staje się dużo prostsze, a obciążenie pacjenta badaniami inwazyjnymi jest mniejsze. Posiadanie tak nowoczesnych narzędzi diagnostyki i wyszkolonej kadry sprawia, że leczenie pacjentów – szczególnie tych z najtrudniejszymi, złożonymi problemami naczyniowymi jest w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Krakowie prowadzone na najwyższym światowym poziomie.

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest