O depresji lek. Arkadiusz Dziuk

Dlaczego w dzisiejszych czasach, kiedy świadomość w zakresie zdrowego stylu życia jest tak duża, liczba osób cierpiących na depresje stale rośnie? Czy przewlekły stres, presja czasu i posiadania zwiększające ryzyko wystąpienia objawów depresyjnych, wygrywa z potrzebą dbania o kondycję psychiczną?    

Czym jest depresja, jakie są jej objawy i jak wygląda leczenie wyjaśnia lek. Arkadiusz Dziuk – specjalista psychiatra.

Depresja jest jedną z chorób cywilizacyjnych, na świecie dotyka ok. 350 mln ludzi. W Polsce liczbę osób zmagających się z depresją ocenia się na 1,5-1,8 mln osób, choć z pewnością dane te są niedoszacowane, szczególnie wobec trwającej już od 1,5 roku pandemii koronawirusa. Czynniki z nią związane, jak przewlekły stres, lęk przed zakażeniem lub chorobą bliskich, izolacja społeczna, utrata kontaktów międzyludzkich, niepewność co do sfery ekonomicznej i zawodowej, z destrukcyjną siłą oddziaływają na zdrowie psychiczne i mogą się wiązać z wystąpieniem lub nawrotem objawów depresyjnych. Statystycznie kobiety chorują na depresję dwa razy częściej niż mężczyźni.

Depresja jest zespołem objawów, który wiąże się z istotnym pogorszeniem stanu psychicznego względem standardowego, dobrego samopoczucia i funkcjonowania danej osoby. Rozważając temat depresji, symptomem, który najczęściej nasuwa się na myśl jako pierwszy, jest smutek. Obniżenie nastroju rzeczywiście stanowi jeden z podstawowych objawów depresji – bywa ono odbierane przez pacjenta właśnie jako smutek czy przygnębienie, ale może też zawierać domieszkę złości czy drażliwości. Inne podstawowe objawy to zmniejszenie poziomu energii prowadzące do zwiększonej męczliwości i spadku aktywności oraz anhedonia – pod tym terminem kryje się utrata zdolności radowania się, czerpania satysfakcji i przyjemności – życie traci smak, to, co dotychczas wiązało się z pozytywnymi przeżyciami i zadowoleniem, staje się obojętne, mdłe, nijakie. Do objawów dodatkowych należą zaburzenia poznawcze, w tym osłabienie koncentracji i uwagi, niska samoocena i mała wiara w siebie, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne, czarne widzenie przyszłości, zaburzenia snu i apetytu oraz myśli i czyny samobójcze.

Nie zawsze jednak depresja przybiera „podręcznikową” postać – jej oblicza mogą być różnorakie. W przebiegu epizodu depresyjnego może występować lęk, ból, inne maski somatyczne, mogą się także ujawnić objawy psychotyczne jak urojenia hipochondryczne, winy, grzeszności, zubożenia. Także depresja u mężczyzn przybiera nieraz specyficzną postać – panowie pogrążeni w depresji mogą przejawiać znaczny spadek odporności na stres, wypalenie, subiektywne poczucie stałej presji i napięcia, będą drażliwi, konfliktowi, wybuchowi, częściej będą sięgać po alkohol i inne używki, zgłaszać nieokreślone dolegliwości somatyczne, ujawniać problemy z kontrolą impulsów czy prezentować zachowania agresywne, ryzykowne lub zastępcze jak chociażby nadmierne uciekanie w pracę.

Najczęściej optymalnym leczeniem depresji jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. Obecnie dysponujemy szeroką gamą leków przeciwdepresyjnych, która umożliwia dobranie preparatu zgodnie z obrazem klinicznym depresji, preferencjami pacjenta i uwzględnieniem schorzeń współistniejących. Depresja nie jest przygodnym smutkiem, wyrazem lenistwa czy słabości charakteru, lecz chorobą, którą można skutecznie leczyć. Celem leczenia jest nie tylko ustąpienie przykrych objawów, ale pełen powrót pacjenta do zadowalającego funkcjonowania we wszystkich wymiarach.

 

Lek. Arkadiusz Dziuk przyjmuje w Specjalistycznych Gabinetach Lekarskich, przy ul. Trynitarskiej 11 w Krakowie, czwartki 16:00-19:00 – konsultacje odpłatne.

E-Rejestracja
tel. 12 37 97 390
e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl

 

 

 

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry

Pin It on Pinterest