Życzenia z Okazji Światowego Dnia Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego dnia Pielęgniarki i Położnej  w imieniu Zarządu i Dyrekcji Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach pragniemy złożyć wszystkim Paniom i Panom wyrazy uznania i szacunku za codzienny trud w opiece nad chorymi.

Wasza fachowa opieka zapewnia naszym pacjentom poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, a codzienna praca darzona jest powszechnym szacunkiem i uznaniem.

Dziękujemy za starania, za okazane serce, za wyrozumiałość i troskę w tym niełatwym czasie.

Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i osobistym, dużo wytrwałości oraz nieustającej pogody ducha.

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry