Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Zasady odwiedzin pacjentów w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem SARS – CoV-2

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną  odwiedziny pacjentów zostają ograniczone do odwołania.

1. Dopuszcza się możliwość odwiedzin za zgodą Kierownika Oddziału/lekarza dyżurnego w wyjątkowych sytuacjach (np. stany terminalne, długotrwałe pobyty, złe rokowanie) z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego tj.:

a) bezwzględnie prawidłowo założona maseczka (zasłaniająca usta i nos), dezynfekcja rąk, utrzymywanie dystansu 1,5 m między osobami na sali, stosowanie się do zaleceń personelu,

b) przy pacjencie może przebywać 1 osoba odwiedzająca,

c) w trakcie odwiedzin odwiedzający nie może wychodzić poza Oddział,

d) zakazuje się odwiedzin osobom wykazującym objawy infekcji, dotkniętych inną chorobą zakaźną, przebywających na kwarantannie lub w izolacji domowej,

e) zgody na odwiedziny nie udziela się dla pacjentów z rozpoznanym zakażeniem COVID-19.

 

2. We wszystkich Izbach Przyjęć może przebywać wyłącznie pacjent bez osoby towarzyszącej z wyłączeniem sytuacji:

a) szczególnych (np. stany terminalne),

b) gdy osoba towarzysząca jest opiekunem prawnym lub faktycznym pacjenta,

c) za zgodą Kierownika Izby Przyjęć/lekarza dyżurnego z zachowaniem rygorów bezpieczeństwa epidemiologicznego wskazanych w pkt.1.

3. W przypadkach wskazanych w pkt. 1 i 2 przed wejściem do Oddziału/Izby Przyjęć osoba odwiedzająca/towarzysząca jest zobowiązana:

a) wypełnić Ankietę epidemiologiczną (COVID-19), następnie przekazać ją personelowi oddziału celem oceny ankiety,

b) poddać się pomiarowi temperatury ciała.

 

Odwiedzający, którzy nie stosują się do określonych zasad oraz poleceń personelu medycznego mogą zostać  poproszeni o opuszczenie Oddziału!

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry