Szpital inny niż wszystkie

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach istnieje od 1874 roku i jest fundacją ks. Leopolda Markiefki, który sprowadził tu Braci Bonifratrów. Wzniesiony jako pierwszy w mieście szpital był przeznaczony dla górników zatrudnionych w okolicznych kopalniach oraz miejscowej ludności. Bonifratrzy prowadzili szpital do 1939 roku nieraz wpisując się w historię dzielnicy, pomagając w różnych kryzysowych sytuacjach. Po II wojnie światowej szpital został upaństwowiony i dopiero 2009 rok pozwolił Braciom na nowo objąć mieszkańców Katowic swoim charyzmatem szpitalniczym. W tym celu Konwent Zakonu Bonifratrów w Katowicach powołał Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. (dawnej Boni Fratres Catoviensis sp. z o.o.)

Przedmiotem działalności Spółki Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.  jest przede wszystkim działalność w zakresie opieki zdrowotnej, realizowana w oparciu o kontrakt z Narodowym  Funduszem Zdrowia   w przedsiębiorstwach pod nazwą Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach oraz Bonifraterski Ośrodek Zdrowia.

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach 

 • Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami:  Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii
 • Oddział Gastroenterologiczny
 • Pracownia Endoskopii
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej
 • Blok Porodowy z Salą Cięć Cesarskich
 • Izba Przyjęć Ginekologiczna
 • Izba Przyjęć Położnicza
 • Oddział Noworodkowy
 • Oddział Chirurgii Ogólnej
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci
 • Blok Operacyjny
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • Izba Przyjęć Ogólna
 • Apteka Szpitalna
 • Dział Diagnostyki Obrazowej
 • Pracownia RTG
 • Pracownia USG
 • Dział Rehabilitacji Ruchowej i Fizjoterapii
 • Pracownia Fizjoterapii
 • Pracownia Fizykoterpii
 • Pracownia Kinezyterapii
 • Centralna Sterylizacja
 • Bonifraterski Ośrodek Zdrowia

 

Szkoła Rodzenia

 • Poradnia Medycyny Prac
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej
 • Poradnia Proktologiczna
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
 • Poradnia Patologii Noworodka
 • Poradnia Gastroenterologiczna
 • Poradnia Kardiologiczna
 • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
 • Poradnia Diabetologiczna
 • Poradnia Hepatologiczna
 • Poradnia Chorób Metabolicznych
 • Poradnia Chorób Odzwierzęcych i Pasożytniczych
 • Poradnia Otolaryngologiczna
 • Poradnia Psychologiczna
 • Poradnia Promocji Zdrowia
 • Poradnia Onkologiczna
 • Poradnia Laktacyjna
 • Poradnia Rehabilitacyjna
 • Pracownia Endoskopii
 • Pracowni Fizjoterapii

 

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną, posiada nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną, co umożliwia wykonywanie szerokiego zakresu procedur diagnostyczno-leczniczych. W miarę potrzeb pacjenci mogą skorzystać z dodatkowych specjalistycznych konsultacji, z  pomocy psychologa, zespołu opieki duszpasterskiej  oraz z zabiegów rehabilitacyjnych. Z myślą o poprawie warunków pobytu przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i remontowych.

Ostatni  okres działalności pozwolił nam na zdobycie doświadczenia i uzyskanie renomy na rynku usług medycznych. Dobra opinia pacjentów zaowocowała zwiększającą się z każdym rokiem liczbą chorych, którzy wybierają Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów jako miejsce swojego leczenia. Dla poprawy komfortu pacjentów,gruntownie zmodernizowano wszystkie oddziały szpitalne. Z myślą o ciągłym podnoszeniu jakości usług i aby coraz lepiej spełniać oczekiwania naszych pacjentów, wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością, oparty o normy: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004 oraz uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przedstawiającego naszą działalność

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry