PROGRAM OPIEKI KOORDYNOWANEJ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY (KOC)

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przyszłych mam podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń opieki nad ciężarną i noworodkiem w programie KOC.

Program opieki koordynowanej nad kobietą w ciąży (KOC)

to nowatorska koncepcja sprawowania kompleksowej, ciągłej opieki medycznej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu oraz jej nowo narodzonym dzieckiem, rekomendowana przez gremia wybitnych specjalistów i Ministerstwo Zdrowia.  Na podstawie tych rekomendacji Narodowy Fundusz Zdrowia opracował nowy pakiet świadczeń, znacznie poszerzony w stosunku do tradycyjnego modelu opieki medycznej nad ciężarną, realizowanego dotąd w większości poradni i szpitali w Polsce.

Program realizowany jest od 01.04.2018r.

 

KOORDYNACJA PROGRAMU (08:00-18:00):

BONIFRATERSKI OŚRODEK ZDROWIA

tel.: 32 461 63 62

pobierz ulotkę

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry