Pożegnanie lekarzy stażystów rocznik 2016/2017

Jak co roku w uroczysty sposób pożegnaliśmy lekarzy kończących staż w  Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.  Gościem specjalnym uroczystości był Pan dr n. med. Grzegorz Góral, Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach, który gratulując młodszym koleżankom i kolegom ukończenia stażu, złożył na ręce Pani Dyrektor  dr n. med. Marii Janusz podziękowania za wkład Szpitala włożony w proces kształcenia kolejnych pokoleń adeptów sztuki lekarskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy szpitalnej, której przewodniczył i kazanie wygłosił O. Mirosław Szkudło OMI, kapelan szpitala. W spotkaniu wzięli  udział koordynatorzy stażu lekarskiego rocznik 2016/2017, zarząd Szpitala, kierownicy poszczególnych oddziałów, młodzi lekarze kończący i rozpoczynający staż lekarski.

W trakcie spotkania wykład okolicznościowy wygłosił  prof. nadz. ŚUM dr hab. n. med. Rafała Stojko – Kierownika Oddziału Ginekologiczno – Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach .

Uroczystość tradycyjnie zakończona została wręczeniem pamiątkowych dyplomów oraz wspólnym zdjęciem uczestników spotkania.

Następnie zgromadzeni udali się na mogiły lekarzy zasłużonych dla śląskiej medycyny, których nagrobki znajdują się na cmentarzu Bonifratrów w Katowicach-Bogucicach. Zapalono znicze i złożono kwiaty  na nagrobkach dr Haliny Kańtoch, prof. Tadeusza Ginko, dra  Krzysztofa Wilka oraz dra Waltera Broda.

W roczniku 2016/2017 staż lekarski w Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów odbywało 23 lekarzy.

ZDJĘCIA

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry