Poradnia Chirurgii Ogólnej

W ramach naszej poradni komercyjnie we wtorki w godzinach 15:30-18:30  przyjmuje lekarz Adam Bubel, specjalista chirurgii klatki piersiowej, specjalista chirurgii ogólnej. Na co dzień  pracuje w Oddziale chirurgii klatki piersiowej Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej .
W ramach diagnostyki i leczenia chorób płuc i śródpiersia (w tym raka płuc) wykonuje zabiegi tradycyjne i małoinwazyjne : torakotomie, zabiegi VATs (video-assisted toracic surgery w tym VATs – lobektomie płucne), VTC,  videomediastinoskopie, EBUS.

Poradnie Specjalistyczne:
tel. 32 357 62 66

tel.kom. 608 509 202

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry