PODSTAWOWA OPIEKI ZDROWOTNA – informacja dla pacjentów

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY

 1. Rejestracja do lekarza POZ odbywa się:
  – telefonicznie w godzinach pracy poradni: (poniedziałek-piątek 08:00-18:00 ) pod numerem 32/357 62 78, 32/357 62 66
  lub
  – e-mail: poradnia@bonifratrzy.katowice.pl
 2. Teleporady udzielane są pacjentom telefonicznie w godzinach pracy przychodni (poniedziałek-piątek 08:00-18:00).
 3. Podczas teleporady można uzyskać:
  – e-receptę
  – e-skierowanie
  – e-zlecenie na wyroby medyczne
  zlecenie na badanie laboratoryjne lub obrazowe
 4. Kody do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia pacjent uzyskuje bezpośrednio podczas teleporady lub są przekazywane telefonicznie przez pracownika rejestracji.
 5. Zlecenia na badania będą do odbioru dnia następnego w rejestracji (w godzinach jej pracy).
 6. Anulowanie teleprady  następuje w sytuacji braku kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie  po co najmniej trzykrotnej próbie kontaktu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut.
 7. W przypadku gdy stan zdrowia pacjenta wymaga udzielenia świadczenia w bezpośrednim kontakcie, okoliczność ta jest ustalana przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

Jednocześnie informujemy, że każdy pacjent ma możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta, aby szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o swoim zdrowiu,  więcej informacji na stronie internetowej:
https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/internetowe-konto-pacjenta/

https://pacjent.gov.pl

Drodzy Pacjenci!
z uwagi na bardzo dużą ilość połączeń i długi czas oczekiwania prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry