Aktualności

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu w formie ”zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienie, w tym pozwolenie na budowę i wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie) dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.
ul. Ks. L. Markiefki 87,   40-211 Katowice.

Termin składania ofert: 28.09.2018r.

czytaj więcej +

Ogłoszenie wyników postępowania o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. unieważania postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj) zadania pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na brak ofert w przewidzianym terminie.

czytaj więcej +

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu w formie ”zaprojektuj i wybuduj” (zaprojektuj, uzyskaj wszystkie niezbędne pozwolenia i uzgodnienie, w tym pozwolenie na budowę i wybuduj oraz uzyskaj pozwolenie na użytkowanie) dla zadania  pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.
ul. Ks. L. Markiefki 87,   40-211 Katowice.

czytaj więcej +

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach po raz drugi z akredytacją CMJ

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach drugi raz z rzędu, po długim i wymagającym oraz  niezwykle wnikliwym procesie kontrolnym uzyskał certyfikat akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ). Akredytacja wydawana przez Ministra Zdrowia jest najbardziej prestiżowym certyfikatem o jaki mogą ubiegać się placówki medyczne  w Polsce.

czytaj więcej +

Ogłoszenie wyników postępowania konkursowego

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na zakup i dostarczenie stołu operacyjnego dla Bloku Porodowego z Salą Cięć Cesarskich.

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry