Aktualności

Pożegnanie lekarzy stażystów rocznik 2016/2017

Jak co roku w uroczysty sposób pożegnaliśmy lekarzy kończących staż w  Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.  Gościem specjalnym uroczystości był Pan dr n. med. Grzegorz Góral, Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach, który gratulując młodszym koleżankom i kolegom ukończenia stażu, złożył na ręce Pani Dyrektor  dr n. med. Marii Janusz podziękowania za wkład Szpitala włożony w proces kształcenia kolejnych pokoleń adeptów sztuki lekarskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy szpitalnej, której przewodniczył i kazanie wygłosił O. Mirosław Szkudło OMI, kapelan szpitala. W spotkaniu wzięli  udział koordynatorzy stażu lekarskiego rocznik 2016/2017, zarząd Szpitala, kierownicy poszczególnych oddziałów, młodzi lekarze kończący i rozpoczynający staż lekarski.

czytaj więcej +

Specjalista Szpitala Bonifratrów gościem programu 36,6.

Gościem specjalnym ostatniego programu Ewy Drzyzgi 36,6 był prof. ŚUM dr. hab. n. med. Pan Rafał Stojko Kierownik  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

Najpoważniejsze operacje kobiecych narządów są w Polsce przeprowadzane w najbardziej obciążający dla pacjentek sposób. Okazuje się, że istnieją metody, żeby te trudne zabiegi przeprowadzić mniej inwazyjnie, tak, by uniknąć bólu, blizn, powikłań i tygodni rekonwalescencji. Pacjentki mają prawo domagać się leczenia bezbolesnymi metodami i dlatego warto je poznać!

czytaj więcej +

Uroczystość Odpustową ku czci św. Aniołów Stróżów

Szanowni Pacjenci i Współpracownicy

Dziękujemy za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Aniołów Stróżów patronów naszego Szpitala. Msza św. pod przewodnictwem Ks. dr Ireneusza Bochyńśki Kapelana  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej.

bracia Bonifratrzy

czytaj więcej +

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że od dnia 1.10.2017r. w siedzibie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia, zostaje uruchomiona Nocna  i Świąteczna Opieka Zdrowotna (tel. 32 461 63 61)

Świadczenia medyczne udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (opieka wyjazdowa) a także wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Katowice jako podwykonawca realizowała będzie Firma EPIONE Sp. z o.o ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice (tel. 32 254 50 86; 505 417 120).

czytaj więcej +

Warsztaty dla Dziennikarzy Medycznych

8 września 2017 r. w siedzibie Medtronic Poland sp. z o.o. odbyły się II Warsztaty dla Dziennikarzy Medycznych, poświęcone histerektomii przezpochwowej i innym minimalnie inwazyjnym zabiegom chirurgii ginekologicznej. Gościem specjalnym spotkania był dr hab. n. med. prof. nadzw. ŚUM Rafał Stojko, kierownik Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry