Aktualności

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji Międzynarodowego Dnia  Pielęgniarki i Pielęgniarza i Międzynarodowego Dnia Położnej i Położnego pragniemy złożyć całemu personelowi pielęgniarskiemu i położniczemu naszego Szpitala najszczersze wyrazy szacunku oraz uznania za szlachetne postawy moralne i poświęcenie na rzecz drugiego człowieka. Niech towarzysząca Wam pogoda ducha i uśmiech rozświetlają wszystkich potrzebujących pomocy.

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za wzorową pracę, zaangażowanie i sumienne wykonywanie obowiązków oraz za profesjonalną i troskliwą opiekę nad każdym pacjentem naszego Szpitala.

Przeor Konwentu oraz Zarząd Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach.

czytaj więcej +

PROGRAM OPIEKI KOORDYNOWANEJ NAD KOBIETĄ W CIĄŻY (KOC)

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przyszłych mam podpisał  umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń opieki nad ciężarną i noworodkiem w programie KOC.

czytaj więcej +

Triduum Paschalne w Kaplicy Konwentu i Szpitala Bonifratrów w Katowicach

Drodzy Pacjenci, Współpracownicy Wolomtariusze, Przyjaciele:

Zapraszamy do wspólnego celebrowania Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pańskiego.

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota – o godzinie 18:30

Sczegółówy Plan:

czytaj więcej +

Nominacja Profesorska

Kierownik Oddziału Ginekologiczo-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach prof. dr hab. n. med. Rafał Stojko otrzymał z rąk Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy nominację profesorską w dziedzinie nauk medycznych.

Profesor dr hab. n. med. Rafał Stojko to wybitny specjalista ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Ogromne doświadczenie zawodowe i ciągłe doskonalenie sprawiły, że jest dziś lekarzem zaliczanym do grona najlepszych operatorów w Polsce. Od 9 lat jako kierownik współtworzy i zarządza Oddziałem Ginekologiczo-Położniczym z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach. Jest aktywnym wykładowcą i organizatorem wielu konferencji naukowych i warsztatów praktycznych dla lekarzy. Autor wielu wartościowych publikacji naukowych, propagator medycyny robotowej, członek wielu towarzystw naukowych.

czytaj więcej +

Kongres Wyzwań Zdrowotnych

W dniach 8-10 marca 2018 roku odbyła się w Katowicach trzecia edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – III Health Challenges Congress (HCC 2018).

Podczas kongresu ponownie spotkali się wybitni specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych – zarówno z Polski, jak i z świata.  Na kongresie obecni byli również eksperci środowisk związanych z szeroko rozumianym sektorem ochrony zdrowia, nauką, gospodarką, biznesem, finansami, rynkiem ubezpieczeniowym, organizacjami pozarządowymi, polityką, administracją publiczną i samorządową oraz mediami.

W dwóch sesjach jako prelegenci udział wzięli przedstawiciele naszego Szpitala dr n med. Maria Janusz – dyrektor Szpitala (sesja: E-zdrowie – pacjent, gabinet, szpital, region, kraj) oraz prof nadzw. AFM dr hab. n.med. Andrzej Madej – Kierownik Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami: Diagnostyki Kardiologicznej oraz Diabetologii (sesja: Polacy – lekomaniacy?)

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry