Aktualności

Dr Jerzy Cholewiński – wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Artroskopowego

W dniach 16-18.11.2017 odbył się w Łodzi II Zjazd Polskiego Towarzystwa Artroskopowego. Spotkanie zgromadziło ponad 840 uczestników z kraju i z zagranicy. Zespół ponad 100 wykładowców,  w tym 21 zagranicznych specjalistów,  stanowiła absolutna czołówka światowej artroskopii i medycyny sportowej. Spotkanie zorganizowane zostało pod kierownictwem naukowym dra n. med. Jerzego  Cholewińskiego – kierownika Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

czytaj więcej +

Dla seniorów wspólnie z TVP Katowice

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach gościł realizatorów Programu „Dojrzalsi”. Zachęcamy do obejrzenia materiału poruszającego  ważne kwestie zdrowotne dotyczące seniorów. W programie udział wzięli cenieni specjaliści naszego Szpitala na czele z dr n. med. Jerzym Cholewińskim – kierownikiem Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej z Pododdziałem Ortopedii Dzieci.

czytaj więcej +

Pożegnanie lekarzy stażystów rocznik 2016/2017

Jak co roku w uroczysty sposób pożegnaliśmy lekarzy kończących staż w  Szpitalu Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.  Gościem specjalnym uroczystości był Pan dr n. med. Grzegorz Góral, Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach, który gratulując młodszym koleżankom i kolegom ukończenia stażu, złożył na ręce Pani Dyrektor  dr n. med. Marii Janusz podziękowania za wkład Szpitala włożony w proces kształcenia kolejnych pokoleń adeptów sztuki lekarskiej.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą w kaplicy szpitalnej, której przewodniczył i kazanie wygłosił O. Mirosław Szkudło OMI, kapelan szpitala. W spotkaniu wzięli  udział koordynatorzy stażu lekarskiego rocznik 2016/2017, zarząd Szpitala, kierownicy poszczególnych oddziałów, młodzi lekarze kończący i rozpoczynający staż lekarski.

czytaj więcej +

Specjalista Szpitala Bonifratrów gościem programu 36,6.

Gościem specjalnym ostatniego programu Ewy Drzyzgi 36,6 był prof. ŚUM dr. hab. n. med. Pan Rafał Stojko Kierownik  Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach.

Najpoważniejsze operacje kobiecych narządów są w Polsce przeprowadzane w najbardziej obciążający dla pacjentek sposób. Okazuje się, że istnieją metody, żeby te trudne zabiegi przeprowadzić mniej inwazyjnie, tak, by uniknąć bólu, blizn, powikłań i tygodni rekonwalescencji. Pacjentki mają prawo domagać się leczenia bezbolesnymi metodami i dlatego warto je poznać!

czytaj więcej +

Uroczystość Odpustową ku czci św. Aniołów Stróżów

Szanowni Pacjenci i Współpracownicy

Dziękujemy za liczny udział w uroczystościach odpustowych ku czci Św. Aniołów Stróżów patronów naszego Szpitala. Msza św. pod przewodnictwem Ks. dr Ireneusza Bochyńśki Kapelana  Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej.

bracia Bonifratrzy

czytaj więcej +

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry