Ogłoszenie wyników postępowania o udzieleniu zamówienia pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia…”

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. unieważania postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj) zadania pt. „Rozbudowa i doposażenie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia na potrzeby realizacji podstawowej i specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w modelu opieki koordynowanej w regionie Śląskim” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)  Szpitala Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o. o.

Postępowanie zostało unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty najkorzystniejszej oferty przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia.

Ogłoszenie wyników postępowania

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry