Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania ofert na zakup sprzętu do projektu unijnego pn. „Poprawa wskaźnika zdrowych urodzeń oraz ograniczenie negatywnych skutków wielochorobowości wieku dojrzałego i starszego poprzez unowocześnienie zaplecza diagnostyczno-leczniczego w Szpitalu Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa m.in.:
– kardiomonitorów,
– stacjonarnego respiratora,
– fantoma,
– pomp infuzyjnych itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze specyfikacją zamówienia

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry