Zarząd/Dyrekcja

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Wioletta Niemiec  – Prezes Zarządu
Grzegorz Kamiński – Viceprezes Zarządu
Agnieszka Podgórska – Dyrektor Operacyjny Szpitala, Prokurent Spółki
Rafał Stojko – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Małgorzata Jagiełło-Bartyzel – Dyrektor ds. Finansowych
Monika de Costres – Główna Księgowa
Bożena Majewska – Inspektor Ochrony Danych

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
Dorota Nowakowska – Kierownik

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08 fax: 32 357 62 38

 

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry