Zarząd/Dyrekcja

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Wioletta Niemiec  – Prezes Zarządu
Agnieszka Podgórska – Dyrektor Operacyjny Szpitala, Prokurent Spółki
Rafał Stojko – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Renata Chrobot – Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, Jakości i Organizacji Opieki Zdrowotnej
Małgorzata Jagiełło-Bartyzel – Dyrektor ds. Finansowych
Agata Boczek – Główna Księgowa, Prokurent Spółki

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
Dorota Nowakowska – Kierownik

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08 fax: 32 357 62 38

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry