Zarząd/Dyrekcja

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o.
Wioletta Niemiec  – Prezes Zarządu,

Agata Boczek – Główna Księgowa, Prokurent Spółki

Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach
Agnieszka Podgórska – Dyrektor Szpitala, Prokurent Spółki.
Rafał Stojko – Zastępca Dyrektora ds. Medycznych

Bonifraterski Ośrodek Zdrowia
Dorota Nowakowska – Kierownik

Kontakt przez Sekretariat tel.: 32 357 62 08 fax: 32 357 62 38

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry