Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Informujemy, że od dnia 1.10.2017r. w siedzibie Bonifraterskiego Ośrodka Zdrowia, zostaje uruchomiona Nocna  i Świąteczna Opieka Zdrowotna (tel. 32 461 63 61)

Świadczenia medyczne udzielane w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy (opieka wyjazdowa) a także wizyta pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta, porady lekarskie udzielone telefonicznie w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Katowice jako podwykonawca realizowała będzie Firma EPIONE Sp. z o.o ul. Szopienicka 59; 40-431 Katowice (tel. 32 254 50 86; 505 417 120).
Szczegółowe informacje na temat Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej  można uzyskać na stronie NFZ Katowice pod adresem http://www.nfz-katowice.pl/news/71/dla-pacjenta/aktualnosci-dla-pacjentow/118288

Znajdziesz nas taże tutaj:

Copyright 2018 - Bonifratrzy - Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

realizacja: velummarketing.pl
do góry